Het Gouden Kalf

vrijdag 1 mei 2009 – Weyerman noemt tot twee keer toe het verhaal over een Noordhollandse boer die de steen der wijzen bewaarde in een ivoren doosje. Het verhaal zou afkomstig zijn van de Haagse alchemist Helvetius.

Na een korte virtuele tocht is zijn bron achterhaald:

Gulden kalf, van de gantsche waerelt aangebeeden, en verëert, in het welke gehandelt wordt van … het veranderen der metaalen. Namentlyk, hoe de geheele substantie van het lood in een oogenblik door het klynste gruysje des waarachtigen philoophschen (sic) steens in louter goud is verandert, enz. Na den 2en dr. uit het Lat. in het Nederd. overgezet door Joh. Theod. Alberti. Amsterdam 1750.

Deze uitgave kan Weyerman niet onder ogen hebben gezien. Wel het Latijnse origineel of een van de ongetwijfeld vele verwijzingen naar de anekdote.

Het Gulden Kalf staat, zij het in het Engels, volledig op internet. Zie hfst. 3 om alles te lezen over de Noordhollandse boer.