Poelpetari

vrijdag 29 mei 2009 – Raar bericht – met de naam van Weyerman erin – in de ‘Missive over de inenting van het verstand’, voorkomend in de Boekzael der leesgierigen, 1774, 2e deel, 2e afdeling, p. 164-172. Dit is een Boekzael, uitgegeven bij Cornelis van Hoogeveen jr. en Cornelis Heyligert, te Leiden.

Die Missive is afkomstig van Jani Poelpetari, de zoon van de Egyptenaar Mahomet Poelpetari; een wijs man zoals u begrijpt.
Poelpetari zal naar Holland komen en geeft vast wat uitleg over zijn inenting. Die is van nut voor drie klassen mensen. De derde klasse

is gesteld voor kijvende en hekelzuchtige langtongen, die, in plaets van hunne zaeken wel waer te nemen, hunne medemenschen zoo zwart tekenen als Campo Weyerman eertijds zijne bedoelde spraeken afmaelde. (p. 119).

Herkauwer