Goochelaars en doppenisten

‘La physique amusante’: natuurkunde en goochelen

donderdag 1 april 2010 – Op 12 april (verplaatst naar 3 mei!) aanstaande houdt Frits Berends (emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde) een lezing over de geschiedenis van het goochelen. Een logische interesse, zei hij eens, want goochelen is niets anders dan het populariseren van natuurkunde.

Entree: gratis.
Plaats: Universiteit Leiden, Lipsiusgebouw, zaal 011
Aanvang: 19.30 uur
Info: zie link.

Info over de illustratie, zie Gelkinghe.
Weyerman over Doppenisten (balletjeballetje-spelers) in de Amsterdamsche Hermes:

Een gestrenge Manhafte, en Onvertzaagde Duitsche Bourgonjon ,die ‘er meer op zyn Zwaerd heeft dan de vermaarde Chevalier de Gravelles, ontmoette, onlangs in de Trekschuit, een gezelschap van Dopjes-speelders, die het Spreekwoord; Heeft hy veel Eyeren, hy maakt vel doppen, leugenachtig maakten, want zy klutsen, uit de doppen der Guiten, de gulde Dooiers der Zotten. Die snuggere Brakken rooken aanstonts de Goudbeurs van den Heer Hanselyn, en door de vertooning van een groot getal van goude Broedpenningen, wisten zy dien Menschenslagter zo geldzuchtig te maaken, dat hy zyn Medailles, die alle uit Kopstukken bestonden, voor den dag haalde, op hoop van die, met versche hulptroeppen, voltallig te krygen. In ’t begin liep de kans, gelyk als een Spion, over en weer, en de Scherprechter begon zig te verbeelden, dat het Zwaerd vry vaster Spel speelt, als de Dopjes, toen de Fortuin aan Hem, die ‘er zo meenig het hooft dwars heeft gezet, den voet dwars zette, want zy koos de zy der Doppenisten.