Tulpen

woensdag 14 april 2010 – Weyerman was geen onverdienstelijk bloemschilder maar verruilde, ongedurig als hij was, dit contemplatieve beroep op een gegeven moment voor dat van kunsthandelaar en beroepsschrijver.

Of Weyerman in het bijzonder iets met tulpen had, is niet duidelijk. Wel had hij iets met de Bossche bloemenkweker Lambert Pain et Vin: collectioneur en frauderend belastingontvanger.

In de Amsterdamsche Hermes wijdt Weyerman een heel betoog over koekoeken aan Pain et Vin. Hij had kennelijk met deze zakenrelatie nog een appeltje te schillen:

Daar wort zo veel Koekoeks-zang over het Koekoeksdom, gezongen, dat het schande voor de Mans, en schaade is voor de Vrouwen. De meeste Filosoofen en Filosofinnen bevatten veel beknopter de werkdaadige, dan de beschouwende eigenschap, van die benaaming (dat is) een Koekoek wort zo ras gemaakt als genoemt. De Florist Lambert, die een Aartskoekoek was, tot over zyn borstelige wynbrauwen, wist echter niet meer, waar uit de benaaming sproot van een Koekoek, dan hy wist, waar uit dat de witte Eenhoorn, die den open helm van Madames met wapenschilt beklimt, en die zy met een steevig getal van Veelkoorns, vermeert heeft, is ontsprongen.

Het Rijksmuseum toont tot 31 mei aanstaande de mooiste 17de- en 18de-eeuwse prenten en tekeningen van tulpen uit eigen collectie. Losse tulpen, tulpen in boeketten, in de tuin, als ontwerp voor een zilveren ornament en op allegorische afbeeldingen.

Hoogtepunt is het tulpenboek van Jacob Marrel uit 1637-1639. Complete tulpenboeken zijn uiterst zeldzaam en het exemplaar van Marrel is zeer zelden getoond aan het publiek