18e eeuw voor scholieren

vrijdag 10 december 2010 – Wat schrijft schooltv.nl?

Als in 1766 de nog altijd bestaande ‘Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’ in Leiden wordt opgericht, heeft er een kleine aardverschuiving plaatsgevonden. Honderden letterlievende burgers zetten zich in tientallen genootschappen gezamenlijk in voor een nationale cultuur.
Wonderkind en enfant terrible Rijklof Michael van Goens zwengelt een discussie aan over hoe de eigentijdse literatuur er uit zou moeten zien.
Symbolisch is de felle brand die in 1772 de Amsterdamse schouwburg plat legt. Het tijdperk van het classicistische toneel wordt daarmee afgesloten. Weduwnaar en vader van drie kinderen Hiëronymus van Alphen vernieuwt de literatuur met zijn Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen: het eerste echte kinderboek
.

Hieronder deel 3 van de reeks Literatuurgeschiedenis van Teleac. Dubbelklik om het filmpje beter in beeld te krijgen.