Fedde Janz Visser

zaterdag 4 december 2010 – Op 21 november jl. overhandigde Louwrens Hacquebord in Museum In ’t houten huis (De Rijp) het eerste exemplaar van zijn boek Op walvisjacht naar Spitsbergen aan Cees Mol.

In 2005 schonken de erven Visser aan dit museum een paar scheepsjournalen van de 18e-eeuwse walvisvaarder Fedde Janz Visser. Mol, vrijwilliger van het museum, heeft ze toen getranscribeerd (voor € 3 te koop bij het museum).

Nu zijn de scheepsjournalen opnieuw en voorzien van fraaie plaatjes uitgegeven. Hacquebord, hoogleraar Arctische en Antarctische studies aan de RUG, schreef er een uitgebreide inleiding bij.
Wat meldt uitgever de Walburgpers?

Fedde Jansz Visser was 20, net stuurman, toen hij voor het eerst naar Spitsbergen afreisde om op walvissen te jagen. Hij bereidde zich voor op deze tocht door gegevens over de baaien van Spitsbergen uit de atlas van Johannes van Keulen over te schrijven. Gewapend met deze kennis voer hij uit met het schip Weltevreede, waarop Cornelis de Leeuw uit Den Helder commandeur was.
De walvis was door de jacht al behoorlijk schuw geworden en verdween in het pakijs zodra een walvisvaarder in de buurt kwam. De schepen zeilden daarom steeds verder het ijs in. Soms té ver, waardoor een schip door het ijs werd gekraakt. In 1777 vergingen op deze manier 14 schepen en kwamen honderden opvarenden om.
In konvooi met zo’n 200 andere schepen voer Fedde Visser vier jaar achtereen naar het noorden. Tijdens deze gevaarlijke tochten hield hij steeds een journaal bij, waarin hij boeiende verhalen optekende over het ijs, de weersomstandigheden, walvissen, schepen en mensen
.

¶ L. Hacquebord en C. Mol (ed.), Op walvisjacht naar Spitsbergen. Een hachelijke onderneming in de Noordelijke IJszee [1774–1778]. ISBN 978.90.5730.693.8. Prijs € 29,50 (160 blzz). Klik hier voor een recensie van Atte Jongstra in de NRC.