Konstschilders

maandag 22 maart 2010 – Tijdens de rondvraag (grondvergadering) vertelde André Hanou het volgende:

Onverwacht trof ik Weyerman aan in het ietwat muffe spectatoriale blad De patriot, of Hollandsche zedenmeester, dat bestond van 13 juni 1742 tot en met 24 juli 1743, in 60 afleveringen. Het is aanwezig UBA (sign. Y 3595).
Nietsvermoedend constateerde ik dat daarin bijdragen voorkwamen van ‘Fabius Pictor’; en ook dat de schrijver/redacteur een zekere interesse had in kunst en schilderijen.
Plotseling, in nr. 51 merkte ik dat ene ‘F.P.’ (dat zal Fabius Pictor wel weer zijn) instuurde ‘Het Carakter van een Konstkoper’.
Dat werd in cursief afgedrukt p. 163-168. Dat hele stuk is overduidelijk van Weyerman afkomstig; uit diens
Historie der Konstschilders vermoedelijk.
F.P. zei nog meer karakters te zullen sturen. Dat klopte. In de nrs. 55 en 56 vindt men vervolgen.
Da’s heel wat Weyerman bij elkaar! Misschien had de redacteur zelf geen stof meer, zo tegen het einde van zijn tijdschrift.
Ik heb niet uitgezocht waar die stukken precies bij Weyerman voorkomen (uit de gedrukte
Konstschilders? Of uit de nog ongedrukte?)
De Weyerman-bibliograaf moet iets te doen overhouden.
..

Reactie van JPW: Een geweldige vondst van André Hanou.
Essentiëel is wélke teksten afgedrukt zijn: dit lijkt erop te wijzen dat (een deel van) het handschrift van deel vier van de Konstschilders al tijdens Weyermans leven bij een uitgever lag. Ik ben heel benieuwd naar het verband met de bekende Konstschilder-teksten!