Nog een Don Quichot

vrijdag 7 mei 2010 – Volgende week wordt bij Bubb Kuyper geveild: De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot. Beschreeven op een’ vryen en vrolyken trant, door J. Campo Weyerman.

Een enigszins mottig exemplaar met een geschatte waarde van € 100-150.

Over het plaatje. Afgebeeld is de valse prinses van Mikomikon:

Maar, geen van allen scheen meer verrukt, over haare onvergelykelyke Schoonheeden, als de Pastoor: die waarschynlyk, indien zig zulk een Engelin aan zyn Oogen vertoond had onder het doen van een zingende Mis, hem zo wel van de wyze zou hebben geholpen, als de Meid met de Oliekoeken. Na den Pastoor, had Sancho geen Oogen genoeg om haar te begluuren. Hy stond te wankelen, op de eene Voet, als een vissende Reiger; sloeg de handen naar de Lucht, als of hy Vlindertjes poogde te vangen; en vroeg ten laatste aan den Barbier, wie is tog die overschoone Dame? “Ei! tut, tut! ’t is niemant” (antwoorde Meester Klaas). “Het is alleenlyk de Erfgenaame, in de regte lyn, van het groot Koningryk van Mikomikon, welke wel nadrukkelyk is overgekoomen, om den Heer uwen Meester te verzoeken, ja te bidden en te smeeken, haar te beschermen, tegens een overfellen Reus uit het Land der Mooren. Op den roemryken Naam van Don Quichot, Ridder van de droevige Figuur, die doorgedrongen is tot in Guinee, zo heeft deeze Ryksprinsses niet geschroomd die lange Reize te onderneemen, om te taalen na …”

Lees hier verder.