Verlichting op toneel

zaterdag 1 mei 2010 – Mugmetdegoudentand: het is geen naam die voor de hand ligt in de theaterwereld. Toch bestaat de Amsterdamse toneelgroep al 25 jaar.

De productie die vorige week in première is gegaan, heet Verlichtinglight. Het speelt zich af ten tijde van de Verlichting, eind 18e eeuw.
Drie broers representeren ieder een bepaalde stroming: één broer is oranjegezind, één sterk gereformeerd en één is koopman die zich bezigt met macht en geld. Het publiek volgt de drie broers van machtswisseling tot machtswisseling tot Nederland een monarchie wordt. De prinsgezinde broer twijfelt het sterkst en eindigt met een paar grote sprongen in 2010

Voor dixhuitiémisten: Mugmetdegoudentand gaat met deze voorstelling door het land. Klik hier voor de speellijst tot en met oktober.

Overigens heeft de toneelrecensent van de NRC niet goed begrepen hoe het zit met de populariteit van de Verlichting en met de werkelijkheid rond patriotten en Fransen. De Verlichting is een enigszins vergeten periode en de patriotten heulden met de Franse bezetter.

Met Verlichtinglight schrijft Joan Nederlof een rehabilitatie van de Nederlandse Verlichting, de enigszins vergeten 18de-eeuwse periode, die al snel werd overschaduwd door de Franse tijd en aansluitend de Restauratie, toen Nederland een koninkrijk werd. Overigens krijgen de Patriotten hun verdiende credits vooral niet omdat ze heulden met de Franse bezetter, maar dat vertelt Nederlof er niet bij. Uit Nederlofs spreekbeurttoneel blijkt dat de verlichtingsidealen toen weliswaar in de kiem werden gesmoord, maar dat ze inmiddels tot de pijlers van de Nederlandse staat behoren: democratie, de rechtsstaat, scheiding van kerk en staat, zelfbeschikkingsrecht, vrijheid voor het individu om zichzelf te ontplooien.

Maar voor de rest is de recensent lovend over de productie. Klik hier voor andere enthousiaste besprekingen.