Joannes Badon (1706-1790)

vrijdag 8 april 2011 – Het Rijksmuseum heeft een verzameling portretten van Nederlandse dichters. Eén portret is van de Vlaardingse dichter Joannes Badon, ontvanger van konvooien en licenten. Hij was getrouwd met Klara Ghijben die als gelegenheidsdichteres de geschiedenis is in gegaan.

Badon is bekend geworden om zijn Bijschriften op afbeeldingen van Nederlandsche dichters en dichteressen. Die heeft hij geschreven voor het Pan Poeticon Batavum, een kast met honderden laatjes. Daarin lagen opgeborgen de afbeeldingen van beroemde Nederlandse dichters, geschilderd door Arnoud van Halen. Later zijn ze aangevuld.

Ook Weyerman kreeg een laatje toebedeeld. Badon schreef in 1774 een Bijschrift op de beeltenis van Weyerman:

OP DE

B E E L T E N I S

VAN

JACOB CAMPO WEYERMAN.

Zie hier beruchten Weyerman,
In schilderkunst niet onbedreven;
Zich zelven heeft hij net beschreven;
Zijn Beelt wordt nog bewaard in ’t Pan:
Hij liet, op zeekre Poort, in ’s Gravenhage ’t leven.