Grondvergadering Stichting Jacob Campo Weyerman in Amsterdam

dinsdag 13 december 2011 – De afbeelding hiernaast (erop klikken om de details beter te zien), met een schilderijenverkoop bij het Oudezijdsheerenlogement in Amsterdam, is niet voor niets gekozen: de grote lezing tijdens de jaarlijkse ‘grondvergadering’ op zaterdag 14 januari gaat over Weyerman en de kunsthandel.

De prent is volgens het British Museum van Hubert Pieter Schouten en moet gezien de levensjaren van deze Amsterdamse kunstenaar dateren uit de eerste helft van de 18e eeuw. Hij wordt echter dikwijls verward met zijn neef Hermanus Pieter Schouten, die veel stadstafereeltjes vereeuwigde. In dat geval is de prent van latere datum.

Locatie grondvergadering: Allard Pierson Museum / UBA Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129 te Amsterdam (tram: uitstappen halte Munt).

Ontvangst 13.00 uur in het Museumcafé. Het programma start om 13.30 uur in de Nina van Leerzaal van het Allard Pierson Museum. Na het slot, circa 16.00 uur, is er een borrel in Café de Jaren, Nieuwe Doelenstraat 20-22.

Het programma ziet er vanaf 13.30 uur als volgt uit:

 • Opening door voorzitter met fragment uit het werk van Weyerman
 • Lezing ’t Is niet al goud wat blinkt. Jacob Campo Weyerman en de kunsthandel in de achttiende eeuw, door Koenraad Jonckheere en Filip Vermeylen
 • Pauze
 • Observaties:
  Rondom het kunstgenootschap Nil volentibus arduum: enkele observaties, door Anton Bossers
  Bijvangst Hellevoetsluis, door Jac Fuchs
  Weyerman en het beschimmelde nieuws van Janiçon, door Rietje van Vliet
 • Notulen Grondvergadering 2011
 • Jaarverslag van de voorzitter
 • Financieel jaarverslag van de penningmeester, aansluitend verslag van de kascommissie
 • Vaststelling begroting
 • Vaststelling jaarlijkse bijdrage
 • Bestuurswisseling
 • Plannen 2012, waaronder expeditievergadering en lustrumviering
 • Rondvraag

¶ De grondvergadering op zaterdagmiddag 14 januari is toegankelijk voor campisten en introducées, maar wel moet men zich aanmelden. Stuur daartoe voor 7 januari een mail naar post@weyerman.nl. Let op: anders dan gebruikelijk is de locatie in Amsterdam, Oude Turfmarkt 129 (UBA, Bijzondere Collecties).