Namenlijsten vrijmetselaars

vrijdag 25 februari 2011 – Concordia Vincit Animos werd als vijfde Nederlandse vrijmetselaarsloge op 14 april 1755 officieel erkend en behoort daarmee tot de oudste loges van Nederland. Vrijwel ononderbroken is deze Amsterdamse loge actief geweest. Nog altijd worden er wekelijks bijeenkomsten gehouden in het Logegebouw aan de Vondelstraat.

De loge kende in de eerste 75 jaar van haar bestaan vele schrijvers, denkers en politici onder haar leden en bezoekers. Uit de notulenboeken spreekt een sterk kosmopolitisch karakter. De visiteursboeken bevatten namen van gasten uit de verste uithoeken van West- Europa. De loge was aantrekkelijk als bezoek- of doorgangshuis voor zeelui en handelslieden.

Dit boek bevat vier namenlijsten van Concordia Vincit Animos voor de periode 1755 tot circa 1825: leden van de loge zelf, gasten van andere Amsterdamse loges, gasten van loges elders uit de Republiek, en echte ‘vreemde’ bezoekers (visiteurs).
De namenlijsten zijn samengesteld op basis van de constitutiebrief van de loge (1755), de ledenlijsten, notulen en visiteursboeken uit de periode 1755 – ca 1825.

André Hanou, De loge Concordia Vincit Animos te Amsterdam. Namenlijsten (1755-ca 1825). Zoeterwoude, uitgeverij Astraea 2011 (Marollenreeks 6). ISBN 978 90 75179 30 9.
75 blzz. Prijs: € 10,00.

¶ Bestellen: zie website uitgeverij Astraea.