Nicolaas Verkolje (1673-1746)

dinsdag 25 januari 2011 – Van 5 februari tot en met 12 juni 2011 in het Rijksmuseum Twenthe een overzichtstentoonstelling te zien van het werk van Klaas Verkolje, leeftijdgenoot van Weyerman. Ze kenden elkaar, zo blijkt uit Weyermans biografie van de Delftse ‘Historie- en Konterfijtselschilder’. Weyerman had grote waardering voor Verkolje:

Noch onlangs hebben wy dien Konstfenix in een volmaakte gezondheyt gezien in Amsterdam, wy verhoopen dat hy daar in noch veele jaaren mag volharden, tot welzijn van zijn Huysgezin, en tot een oogenlust der verstandige Konstbeminnaars.

Verkolje zat altijd te lezen, schrijft Weyerman. Zelfs onder het eten: ‘ja als hy aan tafel zat om te eeten stak’er altoos een boek a twee in de Japonsche rok, die hy van tijd tot tijd inzag indien de spijs zulks kwam toe te laaten’.

Op z’n vijftiende begon bij Verkolje het kunstvuur door te stralen. Zijn vader bracht hem de beginselen van de schilderkunst bij. Hij bekwaamde zich vooral in de ‘Doorzichtkunde’, een talent dat volgens Weyerman ‘hoognoodig wort vereyscht in een braaf Konstschilder’. Na het overlijden van zijn vader specialiseerde Verkolje zich in het schilderen van ‘woelige Historien en van rijkelijk geordonneerde Kabinetstukken’.

Het aantal schilderijen dat Verkolje penseelde, was gigantisch. Weyerman noemt diverse verzamelaars waar een stuk aan de muur hangt, zoals Van Mollem:

Ook konnen de Konstbeminnaars een schoone Saal, door dien grooten Konstschilder bemaalt, beschouwen tot Uytrecht, by den Heer van Mollem, verbeeldende de Historie van den Pastor Fido, of getrouwen Harder, zo boven heerlijk in het Italiaans berymt door den Ridder Guarini.