Het Binnenhof

zaterdag 23 juli 2011 – Onlangs verscheen een kunsthistorische bundel artikelen over de noordzijde van het Binnenhof door de eeuwen heen. Aan deze Hofvijverzijde van het politieke machtscentrum van Nederland zetelen nu de MP, de ministerraad, het ministerie van Algemene Zaken en de Eerste Kamer.

De focus van de studies is gericht op muur- en plafonddecoraties, symboliek & politiek, schilderingen, architectuur, bewoners en gebruikers. Vooral interessant zijn de bijdragen over de zeventiende en achttiende eeuw, al is de studie over bedden en woonvertrekken op het Binnenhof tijdens de Middeleeuwen ook zeer lezenswaardig. Enkele citaten uit de rest van het boek:

  • ‘Het onderkomen van de hoogste bestuursinstellingen van Holland en de Republiek der Verenigde Nederlanden in Den Haag vormde een schril contrast met het stadhuis van de handelsmetropool aan de Amstel’. – uit: Maurits Ebben, ‘De Staten Generaal. Twee eeuwen te gast bij de Staten van Holland (1593-1795)’.
  • ‘Velen drenkten hun neusdoeken in het bloed van de landsadvocaat [Van Oldenbarnevelt], anderen probeerden wat bebloed zand mee te nemen of “het bloet uyt de plancken” te snijden.’ – uit: Paul Knevel, ‘Het Binnenhof in de zeventiende en achttiende eeuw’.
  • ‘Het grote ovale plafond van de Trêveszaal en vier plafonddelen van de Statenzaal hebben schilderingen die de illusie wekken openingen te zijn naar de hemel boven het Binnenhof. In deze plafonds wordt de Eenheid afgebeeld […]’ – uit: Marion Bolten, ‘Interieur van betekenis, betekenis van interieur. De decoratieprogramma’s aan de noordzijde van het Binnenhof’.

¶ Henk te Velde en Diederik Smit (red.), Van Torentje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof. Den Haag, uitgeverij De Nieuwe Haagsche 2011. ISBN 978-94-91168-10-9. 444 blzz. Prijs: € 29,95. Het schitterend geïllustreerde werk verscheen in opdracht van het ministerie van Algemene Zaken.