Goudse patriotten

woensdag 30 maart 2011 – Het proefschrift Gouda 1787. Radicalisering – Revolutie – Restauratie van Wim Knoops is al eerder aangekondigd. Maar nu is het er dan: een lijvige pil waarin een schat van gegevens is verwerkt over Gouda in de patriottentijd. In de laatste Mededelingen JCW stond al een voorproefje.

Citaat uit het persbericht:

Gouda kan model staan voor wat er in de Hollandse steden gebeurde en voor wat er mis ging. De politieke verhoudingen in deze stad radicaliseerden snel in de eerste helft van 1787. Op 28 juni 1787 was het Goudse vrijkorps van gewapende burgers betrokken bij de befaamde aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij de Goejanverwellesluis. Daarna smeedden de patriotten in het diepste geheim hun voorbereidingen voor een stedelijke revolutie. De regenten van de tegenpartij moesten worden afgezet.

¶ De promotie vindt plaats op donderdag 31 maart (Amsterdam, VU-aula, 13.45 uur). Het schitterend uitgevoerde boek is uitgegeven door de Bataafsche Leeuw (doorklikken naar assortiment en Franse revolutie). Zie ook Darenet, de repository van de VU.