De digitale Heremyt

zondag 22 mei 2011 – De snappende goudbeurs, Klara van Dinther, een setje nagekomen biografieën van schilders …

In de Doorzigtige heremyt vind je de fraaiste verhalen. Nu volledig gedigitaliseerd. Samen met het kortstondige vervolg, De vrolyke kourantier. Het is niet duidelijk welk exemplaar door GoogleBooks is gedigitaliseerd. (De UB Gent bezit er geen).

Sinds de onthullingen over Weyermans Engelse bronnen wordt de hedendaagse lezer oplettend: zou Weyerman ook hier een Engels tijdschrift als bron hebben gebruikt?

Voorleede dynsdag sprong een van de kruytmolens te Chilworth in de lucht, zonder dat er een mensch door wiert beschaadigt, volgens het woord van eer eens hovelings, die zo gepolyst is in den opstel van zyn Kourant, gelyk als een aschman is gesleepen op de staatkunde van Machiavel, of gelyk als den verzoopen melkpoeet familiaar is met de aloude Grieksche en Roomsche zangers.