Dictionary of 17th & 18th Century Dutch Philosophers

woensdag 28 september 2011 – Boekhandel Roelants (Nijmegen) heeft de hand weten te leggen op de Dictionary of 17th & 18th Century Dutch Philosophers (2003): een zeer waardevol, tweedelig naslagwerk over Nederlandse filosofen. De eindredactie was in handen van Wiep van Bunge, Michiel Wielema en anderen.

Het begrip ‘Nederlandse filosofen’ moet ruim worden opgevat. In de eerste plaats gaat het om wat zeventiende- en achttiende-eeuwers noemden: geleerden. Ten tweede vind je er ook lemmata in over buitenlandse geleerden die in de Republiek werkzaam waren, zoals Descartes, Linnaeus, Bayle, John Locke, Spinoza.

Dictionary of 17th & 18th Century Dutch Philosophers van € 225 voor € 75. Via de webwinkel van Roelants te bestellen. Het ramsjbericht is net uit… Ook de Dictionary of seventeenth-century British Philosophers ligt er in de ramsj (van € 325 voor € 75).