Hollandsche Sinnelykheid online

maandag 5 september 2011 – Opnieuw is een werk van Weyerman via internet volledig raadpleegbaar. Deze keer gaat het om het blijspel De Hollandsche Sinnelykheid dat in 1713 werd uitgegeven door de Amsterdamse drukkers Joannes Oosterwyk en Hendrik van de Gaete. Dit vroege werk van Weyerman is te vinden op de website van DBNL.

Het toneelstuk moet populair zijn geweest want in 1717 verscheen er een tweede druk van, bij Hendrik Bosch, die zijn winkel had tegenover het meisjesweeshuis te Amsterdam. In 1723 kwam het opnieuw op de markt (zonder jaar en zonder naam): deze versie werd opgenomen in een convoluutachtige bundel verzamelde toneelspelen uit 1727. – Zie voor dit alles de bibliografie van Weyerman.