Van der Helst was een vrolijke kabouter

woensdag 15 februari 2012 – Citaat uit Weyermans Konst-schilders: ‘Die Bartholomeus vander Helst woonde tot Amsterdam in de Doelenstraat, en was een vrolyke Kabouter, die liever onder zyn Fles zat, als onder de Disciplyn, en die zo min genêgen was om een speelreys te doen naar Italien, als Jakob Campo Weyerman, den Auteur van de drie Boekdeelen van de Нistorie des Pausdoms, gezint is om den Paus van Romen een kompliment te gaan maaken. Voor de rest leefde hy wel en vrolyk, won veel en verteerde niet minder […].’

¶ Dit citaat is ter gelegenheid van het proefschrift Bartholomeus van der Helst (ca. 1613-1670). Een studie naar zijn leven en werk van Judith van Gent. Zwolle, WBooks 2011. 2 delen. ISBN 978-90-400-7805-7. Prijs (geb.) € 89.50. Full text online raadpleegbaar per 02-02-2013. Meer info op Igitur van de UU. Zie ook de blog van Judith van Gent.