Het digitale Bilderdijk-Museum en andere fanbladen

maandag 9 januari 2012 – Onze nationale toneeldichter Vondel heeft nog geen eigen blad. Hooft niet. Huygens niet. Cats niet. Bredero niet. Justus van Effen niet.

Maar Focquenbroch wel. Bilderdijk ook. En natuurlijk Weyerman. De Zwollenaar Rhijnvis Feith moet eveneens een eigen fansite ontberen, maar hij heeft wel weer een mooie roman aan de slippen van zijn jas hangen.

Fumus, het jaarlijkse mededelingenblad van de Stichting Focquenbroch is zojuist verschenen. Klik hier om deze laatste aflevering te downloaden. Sinds kort is ook het Bilderdijk-Museum digitaal raadpleegbaar. Althans, tot en met jaargang 26 (2009). DBNL heeft dit alles gedigitaliseerd (klik hier voor de Bilderdijk fansite). De Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman ligt nog op de stapel bij de DBNL-burelen.

¶ Voor de liefhebbers: ook Spektator, tijdschrift voor Neerlandistiek (sinds 1995 ter ziele) is bij DBNL in te zien.
¶ Twee data om niet te vergeten: zaterdag 14 januari Grondvergadering Stichting Jacob Campo Weyerman (info) en 20/21 januari Jaarlijks congres Werkgroep 18e eeuw (info).