Contact

Abonnementen en losse nummers
De stichting hanteert de volgende abonnementstarieven. U kunt zich voor € 30 per jaar abonneren op het tijdschrift (studenten betalen € 20). Hiermee krijgt u tevens korting op speciale uitgaven van de stichting, of u krijgt ze zelfs helemaal gratis. Losse nummers van het tijdschrift zijn verkrijgbaar voor € 15 (inclusief porto). Schrijf of stuur een e-mail naar post@weyerman.nl:

Stichting Jacob Campo Weyerman
P/a Frank van Lamoen (secr.)
Orthenstraat 168
5211 SZ ‘s-Hertogenbosch

Redactieadres
Een bijdrage aan de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman kan worden aangeboden als e-mail attachment. Daarnaast ontvangt de redactie graag een uitdraai van de volledige tekst. Lees hiervoor de Auteursinstructies MedJCW.

Ton Jongenelen
C. van Eesterenlaan 316
1019 KE Amsterdam
tel. 020-362 69 48

Website
Voor vragen en/of opmerkingen over de site, mail naar Rietje van Vliet. Overige medewerkers zijn: Peter Altena, Jan Bruggeman, Jac Fuchs, Marja Geesink, Roelof van Gelder, Ivo Nieuwenhuis, Jan Postma.

© Stichting Jacob Campo Weyerman, 2004-2021