Inhoudsopgaven MedJCW

Abonneren
Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen kunt u een e-mail sturen naar de secretaris. Zie verder de pagina Contact.

Register
Er bestaat een register op persoons- en plaatsnamen voor de jaargangen 1 t/m 23. Dit document is nog in wording maar kan hier alvast worden bekeken.

Laatste aflevering
De inhoudsopgave van het winternummer van 2014 kan hier worden bekeken.

MedJCW 37 (2014) 1

MedJCW 37-1 (zomer 2014)

 • Jac Fuchs, ‘Over Weyermans reizen naar Engeland, en over de schilder Jan Frans van Son’
 • Ton Jongenelen, ‘Opkomst en ondergang van een poehaantje: dominee Pieter Poeraet’
 • Peter Altena, ‘”Veynzen en Ontveynzen” voor gevorderden. De leugenkunsten van Jacob Campo Weyerman en Johan Hendrik, baron van Syberg’
 • Marja Geesink, ‘Over privileges, schouwburgregenten, uitgevers, vignetten, verstopte herdrukken en de STCN’
 • Cis van Heertum, ‘”Een stinkende ruiker”. Adriaan Koerbaghs Bloemhof van allerlei lieflijkheid sonder verdriet (1668)’
 • Peter Altena, ‘”Een nieuwe geur en smaak”. Mensenredder Cornelius van Engelen aan tafel bij Vreede’

MedJCW 36 (2013) 2

MedJCW

 • Rietje van Vliet en Peter Sprangers: Klopgeesten op Rotsoord en Rotsenburg
 • Ton Jongenelen: Zijdebalen, het buitenhuis van David van Mollem
 • Peter Altena: ‘Meesterstukken van Bijbelschimp’. Van Beeldreligie (1964) tot de satirische Bijbelboeken uit de late achttiende eeuw
 • Barbara Sierman: Toneelgezelschappen tijdens de vredesonderhandelingen in Utrecht
 • John Besseling: Joan Jacob Mauricius (1692-1768). Bouwstenen voor een biografie. Deel 1: 1692-1737
 • Jac Fuchs: Weyermans Godgeleerde, zeedekundige en historische bedenkingen (1730)
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Het vest van Weyerman (rubriek À la Mode)
 • Peter Altena, ‘Niet onbewust, dat alle beginzelen moeilijk zijn': Jacob Eduard de Witte Junior solliciteert in 1807 bij Pieter Vreede (rubriek De vrolyke Navorscher)
 • Jac Fuchs, Wie kent de ‘Wydberoende Hoogduitsche Docteres’ Catharina de Heyn? (rubriek De vrolyke Navorscher)
 • Anna de Haas en Ton Jongenelen, Advertentietarieven in 1759 en 1778/79 (rubriek De vrolyke Navorscher)

MedJCW 36 (2013) 1

MedJCW-2013-1

 • Rietje van Vliet, ‘De zwanzen van Brans. Weyerman als kroongetuige voor het pangermanistische gelijk’
 • Frida van Til, ‘De nieuwe Moeder de Gans in het verlichte Nederland van de achttiende eeuw’
 • John Besseling, ‘Voltaire, Joan Jacob Mauricius en de Surinaamse slavernij’
 • Rindert Jagersma, ‘Het leven van de polemist, vrijdenker en pamflettist Ericus Walten (1662-1697)’
 • Jac Fuchs, ‘Engelse bronnen voor enkele Weyerman-geschriften: Eenige letterlievende betrachtingen (1742), Redenvoering over het geheugen en Vreugdegejuygh (1744)’
 • Rudolf Dekker, ‘Hoe Constantijn Huygens jr. 128 tekeningen van Leonardo da Vinci kocht. Een kunstkenner aan het hof van Willem III te Londen’
 • Claudette Baar-de Weerd, ‘“Ik spreek zoals ik ben, en denk gelijk ik schrijf”. De ongepubliceerde verzen van Maria Louiza Carelius (1746-1818)’

MedJCW 35 (2012) 2

MedJCW 2012-2

 • Suzanne M.R. Lambooy, ‘Van luxe tot laster. Porselein als satirische beelddrager in achttiende-eeuwse Nederlandse pamfletten’
 • George Sanders, ‘Draagtekens uit de tijd van de prinsgezinde en patriotse twisten’
 • Anna de Haas, ‘Silhouetten maken de mens’
 • Jac Fuchs, ‘Rampzalige onzekerheyt des leevens! Weyerman, dominee Velse en het Treurvertoog uit 1744’
 • Frans Thuijs, ‘Jan Willem Claus van Laar en de zaak Aron Abrahamsz, 1737′
 • Tim Prins, ‘De val van hattem en Elburg (1786) in de patriotse en prinsgezinde pers’
 • Cor de Vries, ‘Laurens van Santen: de vrijheid beminnen op Santhorst’
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, ‘De jas van Weyerman’

MedJCW 35 (2012) 1

MedJCW-2012-1

 • Joke Spaans, ‘Anti-katholieke satire in vroeg-achttiende-eeuwse spotprenten’
 • Rietje van Vliet, ‘Debunking de Fransman. De “gediskarteerde courantier” François Michel Janiçon’
 • Anton Bossers, ‘Rondom het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum: enkele observaties’
 • Jos Koning, ‘Oorlog in de danszaal? Herkomst en gebruik van marsmuziek in de burgersamenleving’
 • Jac Fuchs, ‘Drie maritieme voetnoten bij het werk van Weyerman’
 • Laurien Hansma, ‘De strijd van de orangist Cornelis van der Aa in de Bataafse Republiek (1795-1798)’

MedJCW 34 (2011) 2

Deze aflevering bevat ongepubliceerde artikelen uit de nalatenschap van André Hanou, een van de oprichters van het JCW (zie ook Bibliografie André Hanou):

 • ‘Woord vooraf’
 • ‘Utrechts kabaal. De Secrete Correspondentie (1720-1721), de Noodige Aanmerking (1721) en hun schrijvers’
 • ‘De geleerdentijdschriften van Marten Schagen, I’
 • ‘De geleerdentijdschriften van Marten Schagen, II’
 • ‘De geleerdentijdschriften van Marten Schagen, III’
 • ‘Vrienden en vrouwen van Paulus van Hemert. Documenten over het leven van Nederlands bekendste wijsgeer rond 1800′
 • ‘Kinkers jeugd’
 • ‘”Goede morgen, landgenoten!” Opmerkingen over het leesmilieu van de Janus Verrezen (1795-1798)’
 • André Hanou en Lou Spronck, ‘”Waarde vriend! Weder eene jeremiade uit Patmos”. Aanvullingen op de briefwisseling Kinker’

MedJCW 34 (2011) 1

 • Peter Altena, ‘André Hanou (1941-2011), onvermoeibaar optimist’
 • Jozien J. Driessen van het Reve, ‘Hoe Nicolaas Bidloo (1673/4-1735) de medische cultuur van Amsterdam naar Moskou bracht’
 • Jac Fuchs, ‘Het verschrikkelijk konterfeytsel. Over de plek waar Weyerman bok schoot’
 • Willemien Schenkeveld i.s.m. Anna de Haas, ‘“Abbandonné de tout excepté de mon courage”. Enkele ongepubliceerde brieven van Etta Palm (1743-1799)’
 • John Besseling, ‘De levensloop van Johanna Turner en de ondergang van het Amsterdamse hattemisme’

MedJCW 33 (2010) 2

.

MedJCW 33 (2010) 1

.

MedJCW 32 (2009) 2

MedJCW 32 (2009) 1

.

MedJCW 31 (2008) 2

MedJCW 31 (2008) 1

MedJCW 30 (2007) 2

MedJCW 30 (2007) 1

MedJCW 29 (2006) 2 – Special De andere achttiende eeuw. Opstellen voor André Hanou

MedJCW 29 (2006) 1 – Special Vaderlandsche Letteroefeningen

.

.

MedJCW 28 (2005) 2

.

.

MedJCW 28 (2005) 1

MedJCW 27 (2004) 3 – Special Onbreekbare Burgerharten

MedJCW 27 (2004) 2

.

MedJCW 27 (2004) 1

.

MedJCW 26 (2003) 3 – Special Amerikaanse Revolutie en de Republiek

MedJCW 26 (2003) 2

.

.

MedJCW 26 (2003) 1

MedJCW 25 (2002) 3

.

.

.

MedJCW 25 (2002) 2

.

.

MedJCW 25 (2002) 1

.

.

.

.

MedJCW 24 (2001) 3

.

MedJCW 24 (2001) 2

.

.

MedJCW 24 (2001) 1

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 3

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 2

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 1

.

.

.

MedJCW 22 (1999) 3

MedJCW 22 (1999) 2

MedJCW 22 (1999) 1

MedJCW 21 (1998) 3

MedJCW 21 (1998) 2

MedJCW 21 (1998) 1

MedJCW 20 (1997) 3

MedJCW 20 (1997) 2

MedJCW 20 (1997) 1

MedJCW 19 (1996) 3

MedJCW 19 (1996) 2

MedJCW 19 (1996) 1

MedJCW 18 (1995) 3

MedJCW 18 (1995) 2

MedJCW 18 (1995) 1 – Special Don Quichot

MedJCW 17 (1994) 3

MedJCW 17 (1994) 2

MedJCW 17 (1994) 1

MedJCW 16 (1993) 3

MedJCW 16 (1993) 2

MedJCW 16 (1993) 1

MedJCW 15 (1992) 3

MedJCW 15 (1992) 2

MedJCW 15 (1992) 1

MedJCW 14 (1991) 3

MedJCW 14 (1991) 2

MedJCW 14 (1991) 1

MedJCW 13 (1990) 3

MedJCW 13 (1990) 2

MedJCW 13 (1990) 1

MedJCW 12 (1989) 3

MedJCW 12 (1989) 2

MedJCW 12 (1989) 1

MedJCW 11 (1988) 3

MedJCW 11 (1988) 2

MedJCW 11 (1988) 1

MedJCW 10 (1987) 3

MedJCW 10 (1987) 2

MedJCW 10 (1987) 1

MedJCW 9 (1986) 3

MedJCW 9 (1986) 2

MedJCW 9 (1986) 1

MedJCW 8 (1985) 3

MedJCW 8 (1985) 2

MedJCW 8 (1985) 1

MedJCW 7 (1984) 3

MedJCW 7 (1984) 2

MedJCW 7 (1984) 1

MedJCW 6 (1983) 3

MedJCW 6 (1983) 2

MedJCW 6 (1983) 1

MedJCW 5 (1982) nrs 45, 44 en 43

MedJCW 4 (1981) nrs 35 t/m 42

MedJCW 3 (1980) nrs 23 t/m 34

MedJCW 2 (1979) nrs 11 t/m 22

MedJCW 1 (1978) nrs 1 t/m 10