Inhoudsopgaven MedJCW

Abonneren
Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen (alleen van de laatste jaargangen) kunt u een e-mail sturen naar de secretaris. Zie verder de pagina Contact.

Register
Er bestaat een register op persoons- en plaatsnamen voor de jaargangen 1 t/m 23. Dit document is nog in wording maar kan hier alvast worden bekeken.

Laatste aflevering
De inhoudsopgave van het zomernummer van 2020 kan hier worden bekeken.

MedJCW 42 (2019) 2

 • Ton Jongenelen, Joseph Crispeel, een kleine schrijver met een groot oeuvre?
 • Joop W. Koopmans, De Speld avant la lettre. Twee satirische nieuwsberichten uit 1706
 • Rietje van Vliet, De uitvinding van het ‘tijdgeschrift’. Notities bij de Encyclopedie van Nederlandstalige tijdschriften
 • Jan Bruggeman, Weyerman op Scheveningen
 • Marja Geesink, De schoonste, of het ontzet van Schevening van Dirck Buysero
 • Peter Altena, Regenhoeden en tegenspoeden. Over het nutsdenken van Lucretia Wilhelmina van Merken
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Pruiken en kapsels (rubriek A la Mode)
 • Marleen Willebrands, Weyermans culinaire geneugten: Colchester oesters en Hochheimwijn
 • Recensie Jan Wim Buisman, Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830. Nijmegen, Vantilt 2019 (door Peter Altena)
 • Recensie Rick Honings en Lotte Jensen, Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in de 18de en 19de eeuw. Amsterdam, Prometheus 2019 (door Rietje van Vliet)
 • Recensie Geertje Dekkers, Waanwijze lasterbende. De geboorte van de wetenschap in acht ruzies. Houten, Unieboek/Spectrum 2018 (door Anna de Haas)
 • Recensie Jacques Baartmans, Pieter van Schelle (1749-1792), veelzijdig en verlicht. Hilversum, Verloren 2019 (door Angelie Sens)
 • Recensie Roelof van Gelder, Dichter in de jungle. John Gabriel Stedman, 1744-1797. Amsterdam/Antwerpen, Atlas Contact 2018 (door Sytze van der Veen)
 • Signalering Christiaan Baars, De kunstminnende Sampimon. Familegeschiedenis en genealogie Sampimon & Sampimon. Uitg. eigen beheer 2019 (door Anna de Haas)
 • Signalering Enny de Bruijn, De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw. Amsterdam, Prometheus 2019 (door Roelof van Gelder)
 • Signalering Johan Francke, Al die willen te kaap’ren varen. De Nederlandse commissievaart tijdens de Vierde Engelse Oorlog 1780-1784. Zutphen, Walburg Pers 2019 (door Anna de Haas)
 • Signalering René van Weeren en Tine de Moor, Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam, 1580-1810. Amsterdam, Prometheus 2019 (door Rindert Jagersma)
 • Jaarboek De Achttiende Eeuw 2019. 300 jaar Robinson Crusoe. Hilversum, Verloren 2019 (door Ton Jongenelen)
 • Rubriek Verschenen (door Rindert Jagersma)

MedJCW 42 (2019) 1

 • MedJCW 2019-2

  Lotte Jensen, Traanrijk en Troosthart. Zingen over watersnoodrampen in de lange achttiende eeuw

 • Maarten Hell, Koninklijke gaarkeukens en driestuiver ordinarissen. Het gastronomisch Amsterdam van Weyerman
 • Peter Altena, Jan van Santen en zijn ‘fratelli’. Over de levensbeschrijving en executie van een crimineel in 1756
 • André Hanou (†), Rhijnvis Feith, Cornelis van Hoogeveen Jr. en de vrijmetselarij
 • Annemieke Houben, Venus en Cupido
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Robe à la Polonaise (rubriek À la Mode)
 • Marleen Willebrands, ‘Malse aspargies, dick en soet’. Een half millenium asperges op de Nederlandse dis (rubriek Menukaart)
 • Ton Jongenelen, Het faillissement van Jacob Campo Weyerman (rubriek De Vrolyke Navorscher)
 • Redactie, Rectificaties bij artikel van Jan Postma en dat van Lieke van Deinsen en Geert-Jan Janse in MedJCW 2018-2 (rubriek De Vrolyke Navorscher)
 • Recensie Peter Van Cleave, Revolt, religion, and dissent in the Dutch-American Atlantic. Francis Adrian van der Kemp’s pursuit of civil and religious liberty. Phoenix 2014 (door Dirk Alkemade)
 • Recensie Henk van Nierop, The life of Romeyn de Hooghe 1645-1708. Prints, pamphlets, and politics in the Dutch Golden Age. Amsterdam, AUP 2018 (door Rindert Jagersma)
 • Recensie David Francis Taylor, The politics of parody. A literary history of caricature, 1760-1830. New Haven, YUP 2018 (door Ivo Nieuwenhuis)
 • Recensie Wilma van Giersbergen, Op zoek naar werk. De productieve kunstenaars- families Hauck – Bakker – Van de Laar in Rotterdam 1770-1920. Rotterdam, Uitgeverij Ad. Donker 2018 (door Rietje van Vliet)
 • Rubriek Verschenen (door Rindert Jagersma)

MedJCW 41 (2018) 2

 • MedJCW 2018-2

  Ton Jongenelen, Keurige burgers tegen het woedende gemeen? De doelistenopstand van 1748

 • Ton Broos, De belerende vinger van Hermanus van den Burg
 • Jan Postma, Joan Melchior Kemper, oud-patriotse wegbereider van de constitutionele monarchie
 • Sytze van der Veen, De bouwlustigheid van Nicolaas Listingh
 • Frits Booy, Achttiende-eeuwse ABC-boeken voor de jeugd
 • Marleen Willebrands, Indische kost in de achttiende eeuw: atjar en curry (rubriek Menukaart)
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Kant uit het buitenland (rubriek À la Mode)
 • Lieke van Deinsen en Geert-Jan Janse, Twee onbekende pruikendragers: de onthulling (rubriek De Vrolyke Navorscher)
 • Dirk van Drunen, De eer van Gerrit Brender à Brandis gered (rubriek De Vrolyke Navorscher)
 • Simon Stolwijk, Cesare Beccaria, Voltaire, Abraham Perrenot en de verbranding van een ‘Tooveresse’ (rubriek De Vrolyke Navorscher)
 • Kornee van der Haven, Rectificatie en aanvulling op zijn artikel in MedJCW 2018-1 (rubriek De Vrolyke Navorscher)
 • Recensie Fred Jagtenberg, Willem IV. Stadhouder in roerige tijden, 1711-1751. Nijmegen, Vantilt 2018 (door John Besseling)
 • Recensie Wim Coster, Het Wolfsmeisje. Amsterdam, Balans 2018 (door Rindert Jagersma)
 • Signalering Nadine Akkerman, Invisible agents. Women and espionage in seventeenth- century Britain. Oxford, OUP 2018 (door Anna de Haas)
 • Signalering Johan J. Mattelaer, Hoognodig! Plassen in de kunst. Amsterdam, AUP 2018 (door Anna de Haas)
 • Signalering Bert Gerlagh, Boudewijn Bakker, Maarten Hell e.a., Kijk Amsterdam 1700-1800. De mooiste stadsgezichten. Bussum, Thoth 2017 (door Rietje van Vliet)
 • Rubriek Verschenen (door Rindert Jagersma)

MedJCW 41 (2018) 1

Omslag MedJCW 2018-1

 • Kornee van der Haven, De wanordelijke orde van Weyermans vertelzuchtige vertogen
 • Jac Fuchs, Piet fopt Jan (1737) van Weyerman. Een door en door Frans werk?
 • Rietje van Vliet, Weyerman en de Amsterdamse boekverkoper Christiaan Petzold
 • John Besseling, Joan Jacob Mauricius (1692-1798): Bouwstenen voor een biografie. Deel V: 1751-1768 (slot)
 • Anna de Haas, De weduwe Vrombout, voor witte en regelmatige tanden
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Kant in de tijd van Kant (rubriek À la Mode)
 • Marleen Willebrands, Goudpoeder: een panacee? (rubriek Menukaart)
 • Lieke van Deinsen, Twee onbekende pruikendragers (rubriek De Vrolyke Navorscher)
 • Recensie Rob Hartmans, Zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis. Utrecht, Uitgeverij Omniboek 2018 (door Anna de Haas)
 • Recensie Kees Schulten, Kunstroof 1795-1815. Nederlands bezit in Franse handen. Zutphen, Walburg Pers 2018 (door Anna de Haas)
 • Recensie Jan Postma, Alexander Gogel (1765–1821). Grondlegger van de Nederlandse staat. Hilversum, Verloren 2017 (door Peter Altena)
 • Recensie Maarten Hell, De Amsterdamse herberg 1450–1800. Geestrijk centrum van het openbare leven. Nijmegen, Vantilt 2017 (door Peter Altena)
 • Recensie Pim Waldeck, Maarten van der Goes van Dirxland (1751–1826). Nederlands eerste minister van Buitenlandse Zaken. Nijmegen, Uitgeverij Vantilt 2017 (door Jan Postma)
 • Signalering Bert Koene, De diligences van Bouricius. Anderhalve eeuw bedrijvigheid langs ’s heren wegen. Hilversum, Uitgeverij Verloren 2017 (door John Dehé)
 • Signalering Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge (1750-1806). Hilversum, Verloren 2018 (door Ton Jongenelen)
 • Signalering Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (red.), Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum, Verloren 2017 (door Rindert Jagersma)
 • Signalering Daniel Bellingradt, Paul Nelles en Jeroen Salman (red.), Books in motion in Early Modern Europe. Beyond production, circulation and consumption. Londen enz., Palgrave Macmillan 2017 (door Rindert Jagersma)
 • Rubriek Verschenen (door Rindert Jagersma)

MedJCW 40 (2017) 2

MedJCW 2017-2

MedJCW 40 (2017) 1

Omslag MedJCW 2017-1

MedJCW 39 (2016) 2

Omslag MedJCW 2016, nr.2

MedJCW 39 (2016) 1

MedJCW 2016-1

Omslag MedJCW 2016, nr.1

MedJCW 38 (2015) 2

Omslag MedJCW 2016, nr. 2

MedJCW 38 (2015) 1

MedJCW-1

Omslag MedJCW 2015, nr.1

MedJCW 37 (2014) 2

Omslag themanummer MedJCW

Omslag themanummer MedJCW

MedJCW 37 (2014) 1

MedJCW 37-1 (zomer 2014)

MedJCW 36 (2013) 2

MedJCW

MedJCW 36 (2013) 1

MedJCW-2013-1

MedJCW 35 (2012) 2

MedJCW 2012-2

MedJCW 35 (2012) 1

MedJCW-2012-1

MedJCW 34 (2011) 2

Deze aflevering bevat ongepubliceerde artikelen uit de nalatenschap van André Hanou, een van de oprichters van het JCW (zie ook Bibliografie André Hanou):

MedJCW 34 (2011) 1

MedJCW 33 (2010) 2

.

MedJCW 33 (2010) 1

.

MedJCW 32 (2009) 2

MedJCW 32 (2009) 1

.

MedJCW 31 (2008) 2

MedJCW 31 (2008) 1

MedJCW 30 (2007) 2

MedJCW 30 (2007) 1

MedJCW 29 (2006) 2 – Special De andere achttiende eeuw. Opstellen voor André Hanou

MedJCW 29 (2006) 1 – Special Vaderlandsche Letteroefeningen

.

.

MedJCW 28 (2005) 2

.

.

MedJCW 28 (2005) 1

MedJCW 27 (2004) 3 – Special Onbreekbare Burgerharten

MedJCW 27 (2004) 2

.

MedJCW 27 (2004) 1

.

MedJCW 26 (2003) 3 – Special Amerikaanse Revolutie en de Republiek

MedJCW 26 (2003) 2

.

.

MedJCW 26 (2003) 1

MedJCW 25 (2002) 3

.

.

.

MedJCW 25 (2002) 2

.

.

MedJCW 25 (2002) 1

.

.

.

.

MedJCW 24 (2001) 3

.

MedJCW 24 (2001) 2

.

.

MedJCW 24 (2001) 1

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 3

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 2

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 1

.

.

.

MedJCW 22 (1999) 3

MedJCW 22 (1999) 2

MedJCW 22 (1999) 1

MedJCW 21 (1998) 3

MedJCW 21 (1998) 2

MedJCW 21 (1998) 1

MedJCW 20 (1997) 3

MedJCW 20 (1997) 2

MedJCW 20 (1997) 1

MedJCW 19 (1996) 3

MedJCW 19 (1996) 2

MedJCW 19 (1996) 1

MedJCW 18 (1995) 3

MedJCW 18 (1995) 2

MedJCW 18 (1995) 1 – Special Don Quichot

MedJCW 17 (1994) 3

MedJCW 17 (1994) 2

MedJCW 17 (1994) 1

MedJCW 16 (1993) 3

MedJCW 16 (1993) 2

MedJCW 16 (1993) 1

MedJCW 15 (1992) 3

MedJCW 15 (1992) 2

MedJCW 15 (1992) 1

MedJCW 14 (1991) 3

MedJCW 14 (1991) 2

MedJCW 14 (1991) 1

MedJCW 13 (1990) 3

MedJCW 13 (1990) 2

MedJCW 13 (1990) 1

MedJCW 12 (1989) 3

MedJCW 12 (1989) 2

MedJCW 12 (1989) 1

MedJCW 11 (1988) 3

MedJCW 11 (1988) 2

MedJCW 11 (1988) 1

MedJCW 10 (1987) 3

MedJCW 10 (1987) 2

MedJCW 10 (1987) 1

MedJCW 9 (1986) 3

MedJCW 9 (1986) 2

MedJCW 9 (1986) 1

MedJCW 8 (1985) 3

MedJCW 8 (1985) 2

MedJCW 8 (1985) 1

MedJCW 7 (1984) 3

MedJCW 7 (1984) 2

MedJCW 7 (1984) 1

MedJCW 6 (1983) 3

MedJCW 6 (1983) 2

MedJCW 6 (1983) 1

MedJCW 5 (1982) nrs 45, 44 en 43

MedJCW 4 (1981) nrs 35 t/m 42

MedJCW 3 (1980) nrs 23 t/m 34

MedJCW 2 (1979) nrs 11 t/m 22

MedJCW 1 (1978) nrs 1 t/m 10