Inhoudsopgaven MedJCW

Abonneren
Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen (alleen van de laatste jaargangen) kunt u een e-mail sturen naar de secretaris. Zie verder de pagina Contact.

Register
Er bestaat een register op persoons- en plaatsnamen voor de jaargangen 1 t/m 23. Dit document is nog in wording maar kan hier alvast worden bekeken.

Laatste aflevering
De inhoudsopgave van het zomernummer van 2017 kan hier worden bekeken.

MedJCW 39 (2016) 2

Omslag MedJCW 2016, nr.2

 • Frans Thuijs, Het slachten van een christenkind in Nijmegen
 • John Besseling, Joan Jacob Mauricius (1692-1768): Bouwstenen voor een biografie. Deel II: 1737-1742
 • Titia Lange-van der Meulen, Waarover lachten zij? Cornelis Troost en de labberlotten
 • Steven Van Impe, De drukkers van Breda of wie drukte Weyermans eerste publicaties?
 • Jac Fuchs, ‘De heerlijke konstverzâmeling van den Heere Simonis’. Weyermans laatste bezoek aan Londen?
 • Anna de Haas, Opvoeringen van Vondels Gysbrecht in de achttiende eeuw
 • Peter Altena, De blinde dichteres en de ‘donkere wolk van vergetenheid’. Een brief van Petronella Moens aan Diederich Ulrich Heinemeyer (1800)
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Daagse kleding in de stad en op het platteland (rubriek À la mode)
 • Marleen Willebrands, Hartversterkende kweeperenmoes van Johan Hermann Knoop (rubriek Menukaart)
 • recensie Bert Koene, Oranjeman Suideras (1743–1811). Een leven zonder toegeefijkheid. Hilversum, Verloren 2016 (door Jacques Baartmans)
 • recensie Jaap R. Bruijn, Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers 2016 (door Dini Helmers)
 • recensie Machiel Bosman, De roofkoning. Prins Willem III en de invasie van Engeland. Amsterdam, Athenaeum 2016 (door Rindert Jagersma)
 • Rietje van Vliet, Nieuwe tijdschrifttitel van Weyerman: De Amsterdamsche Heremyt (rubriek De vrolyke Navorscher)
 • Anna de Haas, Een joodse journalist (rubriek De vrolyke Navorscher)
 • Anna de Haas, Terug naar de Duivelshoek (rubriek De vrolyke Navorscher)
 • signalering B. Wallet, Zeeburg, de geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714–2014. Hilversum, Verloren 2014 (door Frans Thuijs)
 • signalering Rüdiger Schütt (red.), Verehrt. Verflucht. Vergessen. Leben und Werk von Sophie Albrecht und Johann Friedrich Ernst Albrecht. Hannover, Wehrhahn Verlag 2015 (door Peter Altena)
 • signalering Hans van der Veen, Voorby gegaan
te zijn, was t’ allen tyd’ myn lot. Het leven en werk van Abraham Louis Barbaz, 1770–1833. Een poging tot een bio- & bibliografie van een groot schrijver die onbekend bleef. Hippolytushoef, Hans van der Veen 2016
 (door Anna de Haas)
 • signalering Ruud Lindeman en Yvonne Scherf (samenst.), Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende eeuw tot begin negentiende eeuw. Repertorium. Inleiding door Arianne Baggerman en Rudolf Dekker. Amsterdam, Panchaud 2016 (door Anna de Haas)
 • signalering Pieter van Wissing (ed.), Een Verlichter in de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794. Hilversum, Verloren 2016 (door Anna de Haas)
 • signalering Simon Tyssot de Patot, Reizen en avonturen van Jaques Massé. Ed. Lizette van Eijkeren (vertaling), Peter Altena (inleiding) en Jonathan Israel (woord vooraf). Hilversum, Verloren 2016 (door Rindert Jagersma)
 • signalering C.M. Hogenstijn, Een profiel van Deventer in het midden van de achttiende eeuw. Corps 9 Publishers en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer, 2015 (door Henk Slechte)
 • rubriek Verschenen, samengesteld door Rindert Jagersma.

MedJCW 39 (2016) 1

MedJCW 2016-1

Omslag MedJCW 2016, nr.1

 • Ivo Nieuwenhuis – Politiek op de kermis. Het genre van de gefingeerde rarekiekvertoning
 • Ton Jongenelen – Kakera Akotie, Cornelis van Engelen en Christiaan Hagerop. De historische context van een Afrikaanse brief uit 1764
 • Anna de Haas – Befaamd en berucht: de Duivelshoek in Amsterdam
 • Rietje van Vliet – Radicalisering in de Jordaan. De profeet Johan Christophorus Ludeman en zijn vrouwen
 • Jac Fuchs – De ‘yvoore paneelen’ van Aernout en Arnold Nachtegaal
 • Leontine Kuivenhoven-Groeneweg – Mode voor dames: een overzicht (rubriek À la mode)
 • Recensie Inger Leemans & Gert-Jan Johannes met medewerking van Joost Kloek, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek. Amsterdam, Bert Bakker 2013 (door Peter Altena, Rietje van Vliet, Ton Jongenelen, Pieter van Wissing, Anna de Haas en Rindert Jagersma)
 • Signalering Nina Geerdink, Jos Joosten en Johan Oosterman (red.), De leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur. Nijmegen, Vantilt 2015 (door Peter Altena)
 • Signalering A.G. Pikkemaat, Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het katholiek-protestant dilemma. Amsterdam, Aspekt 2015 (door Peter Altena)
 • SignaleringMarinus van Hattum (ed.), Vale! Afscheidsgedichten van Willem Bilderdijk. Amstelveen, EON Pers 2016 (door Peter Altena)
 • Signalering Truusje Goedings, ‘Afsetters en meesterafsetters’. De kunst van het kleuren 1480–1720. Nijmegen, Vantilt 2015 (door Anna de Haas)
 • Signalering Hanneke Ronnes (ed.), De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826). Het rampspoedige leven van een Amsterdamse jurist, publicist en Orangist. Hilversum, Verloren 2015 (door Dini Helmers)
 • Signalering Hendrik Wyermars, De ingebeelde chaos. Hertaald en ingeleid door Michiel Wielema. Hilversum, Verloren 2015 (door Rindert Jagersma)
 • Rubriek Verschenen (samengesteld door Rindert Jagersma).

MedJCW 38 (2015) 2

Omslag MedJCW 2016, nr. 2

MedJCW 38 (2015) 1

MedJCW-1

Omslag MedJCW 2015, nr.1

 

 

MedJCW 37 (2014) 2

Omslag themanummer MedJCW

Omslag themanummer MedJCW

MedJCW 37 (2014) 1

MedJCW 37-1 (zomer 2014)

MedJCW 36 (2013) 2

MedJCW

MedJCW 36 (2013) 1

MedJCW-2013-1

MedJCW 35 (2012) 2

MedJCW 2012-2

MedJCW 35 (2012) 1

MedJCW-2012-1

MedJCW 34 (2011) 2

Deze aflevering bevat ongepubliceerde artikelen uit de nalatenschap van André Hanou, een van de oprichters van het JCW (zie ook Bibliografie André Hanou):

MedJCW 34 (2011) 1

MedJCW 33 (2010) 2

.

MedJCW 33 (2010) 1

.

MedJCW 32 (2009) 2

MedJCW 32 (2009) 1

.

MedJCW 31 (2008) 2

MedJCW 31 (2008) 1

MedJCW 30 (2007) 2

MedJCW 30 (2007) 1

MedJCW 29 (2006) 2 – Special De andere achttiende eeuw. Opstellen voor André Hanou

MedJCW 29 (2006) 1 – Special Vaderlandsche Letteroefeningen

.

.

MedJCW 28 (2005) 2

.

.

MedJCW 28 (2005) 1

MedJCW 27 (2004) 3 – Special Onbreekbare Burgerharten

MedJCW 27 (2004) 2

.

MedJCW 27 (2004) 1

.

MedJCW 26 (2003) 3 – Special Amerikaanse Revolutie en de Republiek

MedJCW 26 (2003) 2

.

.

MedJCW 26 (2003) 1

MedJCW 25 (2002) 3

.

.

.

MedJCW 25 (2002) 2

.

.

MedJCW 25 (2002) 1

.

.

.

.

MedJCW 24 (2001) 3

.

MedJCW 24 (2001) 2

.

.

MedJCW 24 (2001) 1

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 3

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 2

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 1

.

.

.

MedJCW 22 (1999) 3

MedJCW 22 (1999) 2

MedJCW 22 (1999) 1

MedJCW 21 (1998) 3

MedJCW 21 (1998) 2

MedJCW 21 (1998) 1

MedJCW 20 (1997) 3

MedJCW 20 (1997) 2

MedJCW 20 (1997) 1

MedJCW 19 (1996) 3

MedJCW 19 (1996) 2

MedJCW 19 (1996) 1

MedJCW 18 (1995) 3

MedJCW 18 (1995) 2

MedJCW 18 (1995) 1 – Special Don Quichot

MedJCW 17 (1994) 3

MedJCW 17 (1994) 2

MedJCW 17 (1994) 1

MedJCW 16 (1993) 3

MedJCW 16 (1993) 2

MedJCW 16 (1993) 1

MedJCW 15 (1992) 3

MedJCW 15 (1992) 2

MedJCW 15 (1992) 1

MedJCW 14 (1991) 3

MedJCW 14 (1991) 2

MedJCW 14 (1991) 1

MedJCW 13 (1990) 3

MedJCW 13 (1990) 2

MedJCW 13 (1990) 1

MedJCW 12 (1989) 3

MedJCW 12 (1989) 2

MedJCW 12 (1989) 1

MedJCW 11 (1988) 3

MedJCW 11 (1988) 2

MedJCW 11 (1988) 1

MedJCW 10 (1987) 3

MedJCW 10 (1987) 2

MedJCW 10 (1987) 1

MedJCW 9 (1986) 3

MedJCW 9 (1986) 2

MedJCW 9 (1986) 1

MedJCW 8 (1985) 3

MedJCW 8 (1985) 2

MedJCW 8 (1985) 1

MedJCW 7 (1984) 3

MedJCW 7 (1984) 2

MedJCW 7 (1984) 1

MedJCW 6 (1983) 3

MedJCW 6 (1983) 2

MedJCW 6 (1983) 1

MedJCW 5 (1982) nrs 45, 44 en 43

MedJCW 4 (1981) nrs 35 t/m 42

MedJCW 3 (1980) nrs 23 t/m 34

MedJCW 2 (1979) nrs 11 t/m 22

MedJCW 1 (1978) nrs 1 t/m 10