Laatste aflevering MedJCW

Het winternummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (2016-2) is zoals altijd fraai vormgegeven door Jeroen van Heemskerck Düker en bevat de volgende artikelen:

Omslag MedJCW 2016, nr.2

 • Frans Thuijs, Het slachten van een christenkind in Nijmegen
 • John Besseling, Joan Jacob Mauricius (1692-1768): Bouwstenen voor een biografie. Deel II: 1737-1742
 • Titia Lange-van der Meulen, Waarover lachten zij? Cornelis Troost en de labberlotten
 • Steven Van Impe, De drukkers van Breda of wie drukte Weyermans eerste publicaties?
 • Jac Fuchs, ‘De heerlijke konstverzâmeling van den Heere Simonis’. Weyermans laatste bezoek aan Londen?
 • Anna de Haas, Opvoeringen van Vondels Gysbrecht in de achttiende eeuw
 • Peter Altena, De blinde dichteres en de ‘donkere wolk van vergetenheid’. Een brief van Petronella Moens aan Diederich Ulrich Heinemeyer (1800)
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Daagse kleding in de stad en op het platteland (rubriek À la mode)
 • Marleen Willebrands, Hartversterkende kweeperenmoes van Johan Hermann Knoop (rubriek Menukaart)
 • recensie Bert Koene, Oranjeman Suideras (1743–1811). Een leven zonder toegeefijkheid. Hilversum, Verloren 2016 (door Jacques Baartmans)
 • recensie Jaap R. Bruijn, Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers 2016 (door Dini Helmers)
 • recensie Machiel Bosman, De roofkoning. Prins Willem III en de invasie van Engeland. Amsterdam, Athenaeum 2016 (door Rindert Jagersma)
 • Rietje van Vliet, Nieuwe tijdschrifttitel van Weyerman: De Amsterdamsche Heremyt (rubriek De vrolyke Navorscher)
 • Anna de Haas, Een joodse journalist (rubriek De vrolyke Navorscher)
 • Anna de Haas, Terug naar de Duivelshoek (rubriek De vrolyke Navorscher)
 • signalering B. Wallet, Zeeburg, de geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714–2014. Hilversum, Verloren 2014 (door Frans Thuijs)
 • signalering Rüdiger Schütt (red.), Verehrt. Verflucht. Vergessen. Leben und Werk von Sophie Albrecht und Johann Friedrich Ernst Albrecht. Hannover, Wehrhahn Verlag 2015 (door Peter Altena)
 • signalering Hans van der Veen, Voorby gegaan
te zijn, was t’ allen tyd’ myn lot. Het leven en werk van Abraham Louis Barbaz, 1770–1833. Een poging tot een bio- & bibliografie van een groot schrijver die onbekend bleef. Hippolytushoef, Hans van der Veen 2016
 (door Anna de Haas)
 • signalering Ruud Lindeman en Yvonne Scherf (samenst.), Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende eeuw tot begin negentiende eeuw. Repertorium. Inleiding door Arianne Baggerman en Rudolf Dekker. Amsterdam, Panchaud 2016 (door Anna de Haas)
 • signalering Pieter van Wissing (ed.), Een Verlichter in de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794. Hilversum, Verloren 2016 (door Anna de Haas)
 • signalering Simon Tyssot de Patot, Reizen en avonturen van Jaques Massé. Ed. Lizette van Eijkeren (vertaling), Peter Altena (inleiding) en Jonathan Israel (woord vooraf). Hilversum, Verloren 2016 (door Rindert Jagersma)
 • signalering C.M. Hogenstijn, Een profiel van Deventer in het midden van de achttiende eeuw. Corps 9 Publishers en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer, 2015 (door Henk Slechte)
 • rubriek Verschenen, samengesteld door Rindert Jagersma.

¶ Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen kunt u een e-mail sturen naar de secretaris van de stichting. Kosten van dit nummer: € 15 (incl. verzendkosten). Zie verder de pagina Contact.