Laatste aflevering MedJCW

Het zomernummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (2017-1) is zoals altijd fraai vormgegeven door Jeroen van Heemskerck Düker en bevat de volgende artikelen:

Omslag MedJCW 2017-1

 • Camiel Hamans, Pierre Lyonet (1706–1789), een stem uit de Zwarte Kamer
 • Ton Jongenelen, Philopater. Een daderonderzoek
 • Cor de Vries, Van medelijden naar maatschappelijke actie. De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (1767) en de revoluties van 1787 en 1795
 • Sjon Besseling, Joan Jacob Mauricius (1692–1768): bouwstenen voor een biografie. Deel III: 1742–1747
 • Jac Fuchs, Aarnout en Arnold Nachtegaal, graveurs
 • Marleen Willebrands, Suikerbanket in Amsterdam: de tuin op tafel (rubriek Menukaart)
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, De identiteit van het platteland (rubriek À la Mode)
 • recensie Daniëlle Teeuwen, Financing poor relief through charitable collections in Dutch towns, c. 1600-1800. Amsterdam, Amsterdam University Press 2016 (door Dini Helmers)
 • recensie Jozien J. Driessen van het Reve en Otto P. Bleker (red.), Geloof alleen je eigen ogen. Een actuele kijk op de anatomische preparaten van Frederik Ruysch (1638-1731). Hilversum, Uitgeverij Lias 2017 (door Anna de Haas)
 • recensie Dirk Santvoort, Zedig onderzoek of de mensen nu beter leven dan vroeger. Hertaald en ingeleid door Michiel Wielema, 2016 (door Ton Jongenelen)
 • signalering Irene Storm van Leeuwen-van der Horst (ed.), Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht in 1769. Hilversum, Verloren 2017 (door Peter Altena).
 • signalering W. Dral, Tussen macht en onmacht. Een politieke biografie van Anthonie van der Heim, 1693–1746. Hilversum, Verloren 2016 (door John Besseling)
 • signalering Ton van Kalmthout, Peter Sigmond en Aleid Truijens (red.), Al die onbekende beroemdheden. 250 Jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Leiden, Leiden University Press 2016 (door Anna de Haas)
 • signalering Esther Mourits, Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius (1622–1653). Nijmegen, Vantilt 2017 (door Rindert Jagersma)
 • signalering Cesare Beccaria, Over misdaden en straffen. Vertaald en toegelicht door S.A.M. Stolwijk. Den Haag, Boom 2016 (door Ton Jongenelen)
 • signalering Lieke van Deinsen, The Panpoëticon Batavûm. The portrait of the author as a celebrity. Amsterdam, Rijksmuseum 2016 (door Anna de Haas)
 • rubriek Verschenen, samengesteld door Rindert Jagersma.

¶ Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen kunt u een e-mail sturen naar de secretaris van de stichting. Kosten van dit nummer: € 15 (incl. verzendkosten). Zie verder de pagina Contact.