Literatuur over Weyerman

Deze lijst bevat een chronologisch geordende selectie van publicaties over Weyerman die buiten de MedJCW om zijn verschenen (zie ook de Abdera-reeks en tekstedities Weyerman). Een volledig overzicht biedt de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL).