Tekstedities Weyerman

 • Jacob Campo Weyerman, Den wandelende Jood, editie Frans Wetzels, m.m.v. Jan Bruggeman en Jac Fuchs, Amsterdam, Stichting JCW 2022 (Abdera 7).
 • Jacob Campo Weyerman, ‘Den Maagdenburgsche alchimist, of den gewaanden Baron van Syberg ontmaskert’, in: Rietje van Vliet (red.), SYBERG. De Zoetermeerse alchemist, Zoeterwoude, Astraea 2010 (Marollenreeks 5).
 • Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte overzeldzaame Joodsche vertellingen (1736), ed. Marja Geesink en Anton Bossers, Leiden, Stichting Jacob Campo Weyerman 2007 (Abdera 6).
 • Jacob Campo Weyerman, Redenvoering over het geheugen, ed. Jan Bruggeman, Zoetermeer, uitgave in eigen beheer 2004.
 • Jacob Campo Weyerman, Opkomst en val van een koffiehuisnichtje, ed. André Hanou, 4e druk, Leiden, Astraea 2001 (Duivelshoekreeks 2).
 • Jacob Campo Weyerman, De naakte waarheyt (1737), ed. André Hanou, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1997 (Abdera 3).
 • Jacob Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8, ed. Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk, Leiden, Astraea 1996 (Duivelshoekreeks 6).
 • Jacob Campo Weyerman, Den Laplandschen tovertrommel, ed. Marco de Niet, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1994 (Abdera 1).
 • Jacob Campo Weyerman, Den adelaar (1735), ed. Peter Altena, Nijmegen, uitgave in eigen beheer 1989.
 • Jacob Campo Weyerman, Het vermakelijk wagenpraatje, ed. Gérardine Maréchal, Muiderberg, Coutinho 1985 (Populaire teksten uit de late Republiek 2).
 • Jacob Campo Weyerman, De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, ed. André Hanou en Hanna Stouten, Deventer, Sub Rosa 1984 (Deventer Drukken 1a en 1b).
 • Jacob Campo Weyerman, “Zuster Anna”, ed. K. Koeman, Enkhuizen, uitgeverij Omna Currunt 1981.
 • Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes, ed. Adèle Nieuweboer, Amsterdam, Huis aan de drie grachten 1980 (Dokumenten 2).
  ¶ Raadpleegbaar via DBNL.
 • Jacob Campo Weyerman, Den vrolyke tuchtheer (1729), ed. André Hanou, Amsterdam, Thespa 1979 (Amsterdamse smaldelen).
 • Jacob Campo Weyerman, Den heer is betoovert, en de juffer is behext. De schoone dwaalstar, of de vereenigde gelieven. De vruchtbaare juffer, ed. André Hanou, Amsterdam, Huis aan de drie grachten 1979.