Voetnoot 25

Koffiehuispraat – 2

Vechtende mensen bij de speeltafel in een Londens koffiehuis. Collectie British Museum

donderdag 31 augustus 2017 – Uit de vorige voetnoot staan nog twee Weyerman-citaten open. Het eerste citaat is afkomstig uit de Amsterdamsche Hermes deel I, nummer 14, p. 112 (30 december 1721):

Londen. De Jood Cotigno, die onlangs is gedoopt, en dagelyks verarmt, dreigt den Predikant die hem bekeert heeft, zich ten tweedemaal te doen besnyden, indien hy hem niet helpt.

Het tweede citaat staat eveneens in de Amsterdamsche Hermes, in deel II, nummer 5, p. 38 (27 oktober 1722):

Londen. Een yrsch priester genoemt Ino is, by mirakel, geechappeert uit zyn gevangenis, en by geluk, verdronken in den Teems.

Over het eerste citaat kan ik kort zijn. Cotigno lijkt me een veritaliaanste vorm te zijn van de Portugese naam Coutinho, maar in Engelse kranten heb ik met beide naamsvarianten bot gevangen. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Voetnoot 24

Koffiehuispraat – 1

dinsdag 29 augustus 2017 – Kranten lezen deed je in het koffiehuis. In veel van de voorgaande voetnoten keek ik in hoeverre het nieuws in Weyermans periodieken aansloot op berichten in (Engelse) kranten. Vandaag de laatste berichten die ik nog in portefeuille heb. Met alle drie is iets merkwaardigs aan de hand.

Als eerste heb ik een citaat uit de Rotterdamsche Hermes (aflevering 56, p. 390). Op 14 augustus 1721 viel daar het volgende te lezen: Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Merkwaardig (week 35)

zondag 27 augustus 2017 – Dankzij Google Alerts en diverse tipgevers komen er iedere week nogal wat websites voorbij met opmerkelijke berichten over de lange 18e eeuw. De oogst van deze week is zoals altijd een allegaartje en gaat vergezeld van een afbeelding van de boekenwereld. Deze keer is het een beeldje waarvan ik de herkomst niet heb kunnen traceren. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Voetnoot 23

Geen verse oesters

donderdag 24 augustus 2017 – In de zeventiende eeuw verschenen er in Nederland heel wat kluchtboeken (1). In Engeland bestond het genre ook. Ik las Tarlton’s Jests (1613) (2) en kwam de volgende tekst tegen.

Tarltons opinion of Oysters.
Certaine Noblemen and Ladies of the Court, being eating of Oysters, one of them, seeing Tarlton, called him, and asked if he loved Oysters. No quoth Tarlton, for they be ungodly meat, uncharitable meat, and unprofitable maete: why? quoth the Courtiers: they are ungodly, because they are eaten without Grace: uncharitable, because they leave nought but shels: and unprofitable, because they must swim in wine.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Austen by the sea

Jane Austen, getekend door haar zuster Cassandra, uitkijkend over de zee in Bath (c. 1813).

dinsdag 22 augustus 2017 – Natuurlijk doe je onderweg van Pontrhydfendigaid (Bont aldus de lokalo’s) naar Dover even Brighton aan. Dat kan de wandelvakantie in Wales en Engeland best lijden. In het jaar van de tweehonderdste sterfdag van Jane Austen wordt er in de kustplaats vast aandacht aan besteed.

Of ze ooit in Brighton is geweest is allerminst zeker, aldus haar thuisfront in Chawton (Hampshire). Maar voor haar Pride and Prejudice, Persuasion en Mansfield Park heeft de schrijfster zich wel degelijk gedocumenteerd over de beroemde kustplaats als plaats van handeling in die romans. En ze heeft haar broer Henry, een militair die in de buurt was gelegerd, over ‘the fashionable watering places’ als Brighton en Bath ongetwijfeld het hemd van het lijf gevraagd. Zij situeerde er haar ‘silliest and most disreputable characters’ en beschreef de stad als een zakelijk en frivool oord vol gevaren voor jonge meisjes, zoals Kitty en Lydia (Pride and Prejudice), die de bals, loterijen, ‘dashing officers’ en andere ontspanningsgelegenheden nauwelijks konden weerstaan: ‘You go to Brighton! – I would not trust so near it as East-Bourne, for fifty pound’, bijt vader een van zijn Bennet-girls toe. Critici meenden dat Austen Brighton daarom haatte en er nooit kwam.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Merkwaardig (week 34)

zondag 20 augustus 2017 – Dankzij Google Alerts en diverse tipgevers komen er iedere week nogal wat websites voorbij met opmerkelijke berichten over de lange 18e eeuw. De oogst van deze week is zoals altijd een allegaartje en gaat vergezeld van een afbeelding van de boekenwereld. Deze keer is het een houten boekband. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Apell’ en Apoll’

Staring en twee maal Van Dijk

Jacob van Dijk, verm. door Aert Schouman (collectie Rijksmuseum)

zaterdag 19 augustus 2017 – Eén van de interessantste auteurs van de late achttiende en vroege negentiende eeuw is A.C.W. Staring (1767-1840). De revolutionaire decennia van de achttiende eeuw lieten hem ogenschijnlijk zonder littekens of kleerscheuren ontsnappen, in de negentiende eeuw trok hij zich terug in Vorden, op de Wildenborg. Staring was er, zo op het oog, steeds niet als het ergens om ging. Hij blééf al die jaren onafgebroken, ofschoon niet maniakaal, schrijven en publiceren. Zo hoorde hij er steeds wel en niet bij.

Staring is de voorbije eeuwen niet stiefmoederlijk behandeld door onderzoekers. Aan deelonderzoek en artikelen over zijn vormingsjaren (1784-1789), zijn landbouwactiviteiten enz. geen gebrek, maar is er een omvattende biografie? Nog geen tien jaar geleden schreef Bert Scova Righini een monografie, waarover Jan Blokker geamuseerd opmerkte dat in het levensverhaal de literatuur vrijwel ontbrak. Dwarskop Blokker leek het de biograaf als een pluspunt aan te rekenen. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 3 Reacties

Voetnoot 22

De roodharige kok uit Haarlem

donderdag 17 augustus 2017 – In Den Amsterdamschen Hermes (deel 2, aflevering 43, 20 juli 1723, p. 341) staat het volgende korte verhaal:

Een Sprookje, zynde een Uitbreiding over ’t latyns vaers.
Raro breves humiles vidi, Rufosque fideles.
(dat is)
Zeer zelden zal een kleine Kwant
Deemoedig weezen;
En in de lokken van een Judas Afgezant,
Was nimmer Trouw te leezen.

Eertyts woonde tot Haarlem een Waard, of anders een Kok, die zo roshaerig was als de Koe van Myron, en wiens Dochter meêr Vosse-sproeten had op haar voorhooft, dan een pronkende Paauw oogen voert in haar opgeheeven staart. Een Deensche Weever, die vry hooger gekoleurt was dan een voering van Eekhoorntjes vellen, kwam te logeeren by dien Hospes, en uit vrees voor de avond-dieven van het Spaaren, betrouwde hy zyn Altonas Erfdeel van sestig Daalders, aan dien dagdief van een Poulle fricassê. Maar naauwlyks was den Waard, een half uur lang, in de bezitting van die schat geweest, of den Deen eischte zyn toevertrouwde penningen weerom. En waarom worden die Viskoopers zilverlingen, zo schielyk, opgeeischt (vroeg den Hospes) of denk je dat ik een Dief ben? Dat kan ik niet bewyzen, (repliceerde de Weever) maar ik betrouw geen Man die ros gehaert is. Ha ha! dat is applicabel op je zelven, Rood Vos, (schreeuwde de Waard) want je bent zo blond als het buitenste van een turksche roos. Dat is waar (herhaalde de schabbige Deen) maar uit myn Neiging, gis ik uw Imborst.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Voetnoot 21

De leeuwen van de Tower

woensdag 16 augustus 2017 – Tegenwoordig zijn bij de Tower van Londen alleen nog de raven te zien, maar eeuwenlang was daar de dierentuin van de Engelse vorsten gevestigd. Een jaar of vijf geleden zijn er, als herinnering aan de menagerie, beelden van allerlei dieren, waaronder ook leeuwen, in de Tower geplaatst.

Op de leeuwen – koninklijke dieren – was men er bijzonder trots. Op 27 november 1724 vond Weyerman de leeuwen interessant genoeg om ze een plaatsje te geven in de Ontleeder der Gebreeken (deel II, nummer 7, p. 51): Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Merkwaardig (week 33)

zondag 13 augustus 2017 – Dankzij Google Alerts en diverse tipgevers komen er iedere week nogal wat websites voorbij met opmerkelijke berichten over de lange 18e eeuw. De oogst van deze week is zoals altijd een allegaartje en gaat vergezeld van een afbeelding van de boekenwereld. Deze keer is het een mobiele leesbibliotheek in Alkmaar, circa 1900. Op de site van Librariana staat een aardig artikel over de leesbibliotheken in Noord-Holland. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen