Oeuvre van Weyerman

Deze bibliografie is grotendeels gebaseerd op: Marleen de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo Weyerman (1677-1747), Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1990.

1704

 • Pas dAngleterre. Pour le Duc de Baviere. Tot Brugge, by Jan Bastange, op de Minnebroers Gracht, in t Wapen van Dorsten [z.j.].
  ¶ Ook verschenen in De herstelde uitgelezene gedigten. By een verzamelt door K.J.V.D.E.H. Te Schiedam, by Johannes de Raat, boekverkooper [z.j.].
  ¶ Datering op grond van verwijzing naar de slag bij Blenheim aan de Donau, augustus 1704.
  ¶ Toeschrijving aan Weyerman op grond van Jan Bruggeman,‘Het debuut van Weyerman, in MedJCW 23 (2000) 1, p. 1-18.
  ¶ Tekst is te downloaden via TEMPO (inloggen) en afgedrukt in Bruggeman, ‘Het debuut van Weyerman.
 • Den Antwerpsen courantier in den rouw. Over t verlies van zijne cousijn in de batailje van Hogstet. Tot Brussel, by den doorlugtigen Arent Piter Gysen, die om den slag niet anders doet dan grysen [z.j.].
  ¶ Ook verschenen in De herstelde uitgelezene gedigten. By een verzamelt door K.J.V.D.E.H. Te Schiedam, by Johannes de Raat, boekverkooper [z.j.].
  ¶ Datering op grond van verwijzing naar de slag bij Blenheim aan de Donau, augustus 1704, ook wel genoemd de slag bij Hochstet.
  ¶ Toeschrijving aan Weyerman op grond van Jan Bruggeman, ‘Het debuut van Weyerman, in MedJCW 23 (2000) 1, p. 1-18.
  ¶ Tekst is te downloaden via TEMPO (inloggen) en afgedrukt in Bruggeman, ‘Het debuut van Weyerman.
 • Den Antwerpsen courantier inden rauw over het verlies van synen cousain inde battailje van Hoogstet den 13 augusty 1704. Tot bon voor den doorluchtigen Arent Pieter Gysen. die om den slagh niet doet als grysen [z.j.].
  ¶ Andere druk van voorgaand pamflet. Te downloaden via TEMPO (inloggen).
 • Den bedruefden Antwerpse courantier, vertoont op dEyermarkt in t veur huys van Henricus Aartsen, courantier [.] Klugtspel. Tot Antwerpen, by Henricus Aertssens, op dEyermerckt inden Parnassus Bergh met privelegie. J,F,L. vt. Vid, A,E. L,G.
  ¶ Toeschrijving aan Weyerman op grond van Jan Bruggeman, ‘Het debuut van Weyerman, in MedJCW 23 (2000) 1, p. 1-18.
  Full text op Google Books. Tekst is ook te downloaden via TEMPO (inloggen) en afgedrukt in Bruggeman, ‘Het debuut van Weyerman.
 • De schoone dwaalstar, of de vereenigde gelieven.
  ¶ Datering op grond van handschriftelijke opmerking ‘Opgestelt in het jaar 1704.
  ¶ In de achttiende eeuw niet in druk verschenen.
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, Den heer is betoovert, en de juffer is behext. De schoone dwaalstar, of de vereenigde gelieven. De vruchtbaare juffer, ed. André Hanou, Amsterdam, Huis aan de drie grachten 1979.

1705

 • Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier. Kluchtspel. Illudit propriis, aliorum crimina ridens. Tot Brugge, by Jacob Bernaarts, boekdrukker s landts van den vryen. 1705.
  ¶ Full text op Google Books.
 • De gehoornde broeders ofte vrouwelyk bedrog. Klugtspel. Decipit illa custodes, aut aere domat. D.J. Juv. Saty. 6. tAbdera, Op kosten van de confrerie [z.j.].
  Full text op Google Books.
 • Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Klugtspel. Prima peregrinos obscaena pecunia mores intulit, & turpi fregerunt saecula luxu Divitiae molles. D.I. Iuvenalis. Saty. 6. Te Gent. Qui modo secretum commiserat, ardet, & odit, tanquam prodiderim quicquid scio. D.J. Juvenal. Saty. 9. [z.j.].
  Full text op Google Books.

1712

 • Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. De gehoornde broeders of vrouwelyk bedrog. Klugtspelen. TAmsterdam, by Christiaan Petzold, 1712.
  Full text op Google Books.
 • Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Klugtspel. Prima peregrinos obscaena pecunia mores intulit, & turpi fregerunt saecula luxu Divitiae molles. D.I. Juvenalis, Saty. 6. TAmsterdam, by Christiaan Petzold, 1712.
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde kluchtspelen (1712).
 • Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. Klugtspel. Illudit propriis, aliorum crimina ridens. TAmsterdam, by Christiaan Petzold, 1712.
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde kluchtspelen (1712).
  Full text op Google Books.
 • De gehoornde broeders ofte vrouwelyk bedrog. Klugtspel. Decipit illa custodes, aut aere domat. D.J. Juv. Saty. 6. TAmsterdam, by Christiaan Petzold, 1712.
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde kluchtspelen (1712).
  Full text op Google Books.

1713

 • De Hollandsche sinnelykheid Bly-spel. Prodiga non sentit pereüntem faemina censum: Juvenalis. Door ***. tAmsteldam, by Joannes Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete. Ao. 1713.
  ¶ Full text op DBNL en Google Books.

1717

 • De Hollandsche zinnelykheid, blyspel. Prodiga non sentit pereüntem faemina censum. Juvenalis. Door ***. Tweede druk. Te Amsterdam, by Hendrik Bosch, boekverkooper over t Meisjes Weeshuis. En te Leiden by Gillis de Knotter 1717
  Full text op Google Books.

1718

 • Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. De gehoornde broeders of vrouwelyk bedrog. Klugtspelen. De vierde druk, van veele fouten gezuivert. TAmsterdam, by Hendrik Strik, boekverkooper bezyden het stad-huis. 1718.
  Full text op Google Books.
 • Democritus en Heraclitus, Brabantsche voyage. Klugtspel. Prima peregrinos obscaena pecunia mores intulit, & turpi fregerunt saecula luxu Divitiae molles. D.I. Juvenalis, Saty. 6. Qui modo secretum commisserat, ardet, & odit, tanquam prodiderim quicquid scio. D.J. Juvenal. Saty. 9. [z.p. z.j.].
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde kluchtspelen (1718).
 • Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. Klugtspel. Illudit propriis, aliorum crimina ridens [z.p. z.j.].
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde kluchtspelen (1718).
 • De gehoornde broeders ofte vrouwelyk bedrog. Klugtspel. Decipit illa custodes, aut aere domat. D.J. Juv. Saty. 6. [z.p. z.j.].
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde kluchtspelen (1718).

1720

 • Project van eene Wint-Assurantie-Compagnie, enz. Tot behoudt van de verloopende commercie en uitteerende navigatie in dit hollende jaar van 1720 [z.p. z.j.].
  ¶ Zie illustratie.
  Full text op Google Books.
 • De Rotterdamsche Hermes, behelzende een schat van zeer geestige en kortswylige aanmerkingen over het gedrag der hedendaagsche waerelt. Te Rotterdam, Gedrukt by Arnold Willis, Boekverkooper over den Rystuin [1720-1721]
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 13 september 1720 tot en met 4 september 1721.
  ¶ Wisselend colofon; van veel losse afleveringen bestaan verschillende edities.
  ¶ Zie full text DBNL en Google Books.
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes, ed. Adèle Nieuweboer, Amsterdam, Huis aan de drie Grachten 1980.

1721

 • Den Amsterdamschen Hermes. Zynde een historisch, poëetisch, en satyrisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen-perioden. Te Amsterdam, gedrukt voor den auteur, en zyn te bekomen by Hendrik Bosch, boekverkooper over t Meisjes Weeshuis 1722.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 30 september 1721 tot en met 21 september 1723.
  ¶ Van een aantal losse afleveringen bestaan verschillende edities.
  ¶ Zie full text deel 1 en deel 2 op Google Books; en deel 1 en deel 2 op DBNL.
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8. Voorafgegaan door Het papiere voorhangsel, ed. Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk, Leiden, Astraea 1996 (Duivelshoekreeks 6).

1723

 • De Hollandsche zindelykheyt, blyspel. Prodiga non sentit pereüntem faemina censum. Juvenalis. [z.p. z.j.].
  ¶ Datering op grond van advertentie in Den Amsterdamschen Hermes van 23 februari 1723. De tekst wordt in 1727 opgenomen in een bundel verzamelde toneelspelen.
 • Den ontleeder der gebreeken, zynde een aangenaam vertoog over de opperheerschende feilen dezer eeuw, benevens eenige ongemeene voorvallen, aardige opmerkingen, koffihuis-redenvoeringen, en liefdens verhandelingen. Habeo Senectuti magnam gratiam, quae mihi sermonis aviditatem auxit, potionis & cibi sustulit. Tull. de Sen. Door de auteur van den Amsterdamsche Hermes. Het eerste [tweede] deel. Te Amsterdam, gedrukt voor den auteur, en zyn te bekomen by Hendrik Bosch, boekverkooper over t Meisjes Weeshuis 1724-1726.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 11 oktober 1723 tot en met 8 oktober 1725.
  ¶ Zie full text deel 1 en deel 2 op DBNL; en via GoogleBooks deel 1 en deel 2.
 • De Amsterdamsche heremyt [z.p. z.j.].
  ¶ De tekst en het zetsel zijn vrijwel identiek aan die van de Ontleeder der gebreeken deel 1, nr 5 (8 november 1723).
  ¶ Zie full text amsterdamsche-heremyt-nr-1 in het exemplaar UB Gent dat door GoogleBooks is gedigitaliseerd.

1724

 • De ontleeding van Den ontleeder der gebreeken. Te Utrecht, gedrukt voor den auteur, en werden uitgegeven by Hermannus Besselingh boekverkoper in de Lynmarkt. Amsterdam H. Bosch. Rotterdam A. Willis [etc.] En vorders in de Steden by de Boekverkoopers.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 11 januari tot en met 22 februari 1724.
  ¶ Zie full text op DBNL; en via GoogleBooks.
 • Helden-zang, ter onsterffelyker lof van den Ed: manhaften heere Cornelis Schryver, zee-hoofdman voor het Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteyt binnen Amsterdam. Wegens het neemen van den Algierschen zee-roover De Oranjeboom. Te Amsterdam, by Hendrik Bosch, boekverkoper, over t Meysjes Weeshuys, by de Bloem-markt. 1724.
  ¶ Tekst opgenomen in Frank van Lamoen, ‘De onbekende heldenzang van Cornelis Schryver’, in MedJCW 7 (1984).

1725

 • Den echo des weerelds, door Jakob Campo Weyerman; ernstig en vermaakelyk, in onrym en in rym. Omne in praecipiti vitium stetit. Juven. Satira. I. Te Amsterdam, gedrukt voor den auteur, en zyn te bekomen by Hendrik Bosch, boekverkooper over t Meisjes Weeshuis, 1726-1727.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 29 oktober 1725 tot en met 13 oktober 1727.
  ¶ Zie full text deel 1 en deel 2 op Google Books.
  ¶ Moderne editie van feuilleton uit de Echo: Jacob Campo Weyerman, Opkomst en val van een koffiehuisnichtje, 4e druk, ed. A. Hanou. Leiden, Astraea 2001 (Duivelshoekreeks 2).
 • De historie des pausdoms. Of een verhaal van de dwaalingen en bygeloovigheden, dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de kerk. Waar in de bewystukken der papisten worden beantwoord, derzelver valsheden ontdekt, wreedheden opgetelt, trouwlooze en oproerige grondbeginsels aangetekent, ja waar in het geheele lighaam der pausdoms word ontleedt. Het eerste [tweede en laatste] deel door Jakob Campo Weyerman, autheur van den Ontleeder der gebreeken. Te Amsterdam, gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden. 1725-1728.
  ¶ Full text op Google Books: deel 1, deel 2, deel 3.

1726

 • Maandelyksche ’t zamenspraaken, tusschen de dooden en de leevenden, bestaande in vertoogen tusschen alderhande mogendheden, keyzers, koningen, vorsten, ministers, getabberden, gedegenden, konstenaars, wysgeeren, &c. en in vrolyke t zamenspraaken tusschen beruchte vrouwen en befaamde dieren. Tot Amsterdam, gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by Hendrik Bosch, en by de voornaamste boekverkoopers in de Nederlandsche steden.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van juli tot en met december 1726.
  Full text op Google Books.
 • De voornaamste beweegredenen en omstandigheden die aanleyding hebben gegeeven aan Moses Marcus tot het verlaaten van den joodschen, en tot het aanneemen van den kristelyke godsdienst. Benevens een kort verhaal van deszelfs lyden daar over. Door hem zelven opgestelt in de Engelsche en overgezet door Jakob Campo Weyerman in de Nederduytsche taal. Tot Amsterdam, gedrukt door den overzetter, en zijn te bekomen by de voornaamste boekverkoopers in de Hollandsche steden [z.j.].
  ¶ Datering op grond van advertentie in Den echo des weerelds van 6 mei 1726 en recensie in de Republyk der geleerden 1726, deel 2 (p. 133-140).
  Full text op Google Books.

1727

 • Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie de Hollandsche zinlykheyt, den Antwerpsche courantier, en de Gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Door Jacob Campo Weyerman. Gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden [z.p. z.j.].
  ¶ Datering op grond van advertenties in Den echo des weerelds, onder andere op 24 maart 1727.
  ¶ Zie full text op Google Books.
 • Den Persiaansche zydewever. Een bleyeyndent treurspel. Uyt het Persiaans vertaalt door Jakob Campo Weyerman. Nemo malus felix. Juven. Satyr. 4. [z.p. z.j.].
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde toneelspelen (1727).
  Full text op Google Books.
 • Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie. Klugtspel. Prima peregrinos obscaena pecunia mores intulit, & turpi fregerunt saecula luxu Divitiae molles D.I. Juvenalis, Saty. 6. [z.p. z.j.].
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde toneelspelen (1727).
  Full text op Google Books.
 • De bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. Blyspel [z.p. z.j.].
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde toneelspelen (1727).
  Full text op Google Books.
 • De gehoornde broeders of het vrouwelyk bedrog. Klugtspel. Decipit illa custodes, aut aere domat. D.J. Juv. Saty. 6. [z.p. z.j.].
  ¶ Zelfstandige uitgave van de hierboven genoemde verzamelde toneelspelen (1727).
  Full text op Google Books.

1728

 • De doorzigtige heremyt, bespiedende door zynen verrereykenden verrekyker, in het geheimste van zyn kluys, de verborgenste gebreken der menschen: ende dezelve op eene geestige en aangename wys ten toon stellende. Door Jacob Campo Weyerman. In sGravenhage, gedrukt by Reynier van Kessel, ordinaris stads-drukker 1730.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 27 september 1728 tot en met 23 februari 1729.
  Full text op Google Books.

1729

 • De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreiding over de schilder-konst der Ouden, door Jacob Campo Weyerman, konst-schilder. Verrykt met de konterfeytsels der voornaamste konst-schilders en konst-schilderessen, cierlyk in koper gesneden door J. Houbraken. Eerste [enz.] deel. In s Gravenhage, by de Wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet, en J. de Jongh 1729 [deel 1-3] en Te Dordregt, by Ab. Blussé en Zoon, 1769 [deel 4].
  ¶ Zie full text deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4 op Google Books (zie ook UBU, deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4).
 • Den vrolyke kourantier.
  ¶ Gepubliceerd op 7 en 14 maart 1729.
  Full text op Google Books.
 • Den vrolyke tuchtheer.Gedrukt tot Amsterdam, voor den autheur, en worden uytgegeeven tot Amsterdam, by H. Uytwerf, J. Oosterwyk, en Hayman [enz.], en in meer andere steden by de boekverkoopers. 1730.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 4 juli tot en met 24 oktober 1729 (zie echter volgende titel!).
  Full text op Google Books.
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, Den vrolyke tuchtheer (1729), editie A.J. Hanou. Amsterdam 1979.
 • Den vrolyke tuchtheer. Door Jakob Campo Weyerman, schryver van de Leevens-bedryven der Nederlandsche konstschilders, de Historie des pausdoms, en van meer andere zeedekundige en vrolyke traktaaten. Sapientia prima est stultitia caruisse. Hor. Gedrukt tot Amsterdam, voor den autheur. 1730.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 4 juli 1729 tot en met 26 juni 1730.
  Full text op Google Books.

1730

 • De doorzigtige heremyt, bespiedende door zyn verreikende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen; dezelve op een geestige en aangename wyze ten toon stellende. Door Jacob Campo Weyerman. Gedrukt voor den autheur en te bekomen by de meeste boekverkopers [z.p. z.j.].
  ¶ Titeluitgave van editie 1728-1729.
 • De merkwaardige levensgevallen van den beruchten kolonel Chartres. Zynde een oprecht verhaal van deszelfss ongemeene levens, bedryven, gevangenis, vonnis en vergiffenis, en het geen daar in verder aanmerkelyk is voorgevallen. Uit het Engelsch vertaalt. tAmsteldam, by Anthoni Outgers, boekverkooper in de Rozemaryn-steeg, 1730.
  Full text op Google Books.
 • Godgeleerde, zeedekundige en historiesche bedenkingen, over den text des Apostels Pauli, ende insgelyks ook de mannen, nalaatende het natuurlyk gebruyk der vrouwen, zyn verhit geworden in hun lust tegens malkanderen, mannen met mannen schandelykheyt bedryvende, en zo voorts. Romeynen. I. Kap. v. 27. Door Jacob Campo Weyerman. TAmsterdam, gedrukt voor den autheur, 1730.
  ¶ Zie bibliotheek Protestantse Theologische Universiteit (Kampen).
 • Godgeleerde, zeedekundige en historiesche bedenkingen, over den text der Spreuken Salomons. Den godlooze heerschende over een arm volk, is een brullende leeuw en beer, die gins en weer loopt. Een mensch gedrukt om het bloed eener ziele, zal na den kuyl vlieden, men ondersteune hem niet. Kap. 28. Vaers 15, 17. Door Jacob Campo Weyerman. TAmsterdam, gedrukt voor den autheur, 1730.
  ¶ Zie bibliotheek Protestantse Theologische Universiteit (Kampen).

1731

 • De leevens van den paus Alexander den VI. en van zyn zoon Caesar Borgia. In t Engelsch beschreven door Alexander Gordon. Eerste [tweede] deel. Tot Rotterdam, by Jan Daniel Beman, 1731.
  Full text deel 1 en full text deel 2 op Google Books.
 • Den Laplandschen tovertrommel. Gedrukt voor den autheur, en werden uitgegeeven te Utrecht by W. Kroon. Amsterdam H. Uitwerf, en G. Bouman. Leiden Wishof. Hage Fr. Bouquet. Dordrecht Van Braam. Delft Bool. Zardam Ketel. Haerlem J. van Lee. Thiel J. van Leeuwen.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 2 juli tot en met 6 augustus 1731.
  ¶ Full text nrs. 1-6 en nrs. 7-10 op Google Books.
  ¶ Moderne tekstuitgave: Jacob Campo Weyerman, Den Laplandschen Tovertrommel, ed. Marco de Niet, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1994 (Abdera 1).

1733

 • Den kluyzenaar in een vrolyk humeur. Door Jakob Campo Weyerman. Terra malos homines nunc educat, atque pusillos. Juvenalis Satyra 15. Te Utrecht, by Anselmus Muntendam, boekdrukker in de Boterstraat.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 2 februari tot en met eind september 1733.
  Full text op Google Books.
 • Voorlooper van de leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg, &c. Door Jakob Campo Weyerman. Gedrukt tot Utrecht, by Anzelmus Muntendam, en is te bekomen by de voornaamste boekverkoopers in de Nederlandsche steden. 1733.
  ¶ Zie illustratie.
 • De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, &c. Door Jakob Campo Weyerman. Tot Utrecht, by Jacobus van Lanckom, boekverkooper 1733.
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, ed. André Hanou en Hanna Stouten, Deventer, Sub Rosa 1984 (Deventer Drukken).
  Full text op Google Books.
 • Den Maagdenburgsche alchimist, of den gewaanden baron van Syberg ontmaskert. Blyspel. Door Jakob Campo Weyerman. Metallica omnia in universum quovis modo parata, nec tuto, nec commodo intra corpus sumi. Ant. Erastus. Te Utrecht, by Jurriaan van Paddenburg, en Anselmus Muntendam. 1733.
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, SYBERG. De Zoetermeerse alchemist, ed. Rietje van Vliet, Zoeterwoude, Astraea 2010 (Marollenreeks 5)
  ¶ Full text op Google Books.

1734

 • Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des pausdoms, opgestelt by een karthuyzer monnik, en in een brief overgeschikt aan den autheur Jakob Campo Weyerman; en deszelfs andwoort; verzelt door godgeleerde en zeedekundige betrachtingen over den text des evangelists, Lukas 14.v.20. en Ecclesiastes 2.v.11. Amsterdam, gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkoopers in de Hollandsche steden. 1734.
  Full text op GoogleBooks.

1735

 • Den adelaar. tAmsterdam J. Loveringh, Dordrecht J. van Braam, Rotterdam Beman, Delft P. van der Kloot, s Hage C. Bouquet, Leyden J. van Abkoude, Haarlem van Lee, Utrecht Visch, Middelburg Meerkamp, en te Vlissingen Payenaar.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 28 februari tot en met 9 mei 1735.
  Full text op Google Books.

1736

 • Den Talmud ofte overzeldzaame joodsche vertellingen. In s Gravenhage, by Cornelis de Ruyt, boekverkooper in de Hoogstraat. 1736.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 9 januari tot en met 27 februari 1736.
  Full text op Google Books (alleen aflevering 7).
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte overzeldzaame joodsche vertellingen (1736), editie Marja Geesink en Anton Bossers, Leiden, Stichting Jacob Campo Weyerman 2007.

1737

 • De naakte waarheyt. Te Leide, gedrukt by Adrianus vander Hoeven, boekverkooper in de Maarsemansteeg, en zyn te bekomen tot Amsterdam by Salomon Schouten, te Haarlem by Jan van Lee, Dordregt by van Braam, Rotterdam by Lozel, te Delft by vander Kloot, sGravenhaage by de broeders Bouquet, Utrecht by Paddenburg, Gouda by Kloppenburg, en vorders by de voornaamste boekverkoopers, in de Nederlandsche steden.
  ¶ Tijdschrift, gepubliceerd van 18 maart tot en met 17 juni 1737.
  Full text op Google Books en full text heruitgave (1997) op Hathi Trust.
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, De naakte waarheyt (1737), ed. A.J. Hanou, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1997 (Abdera 3).
 • Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, ofte boertige en ernstige zamenspraak, tusschen een protestant, jansenist en jesuit, waar in de nieuwerwetsche mirakelen van den abt Paris, en t boek van den hr. De Montgeron […] beredeneert worden. Gedrukt, op het kerkhof van Sint Medard, onder de zark van den abt Paris, 1737.
  Full text op GoogleBooks..
 • Verdeediging van Jakob Campo Weyerman tegens Alexander le Roux. De lippen des zots komen in twist: en zyn mond roept na slagen. Proverb. K.18.v 6. Tot Utrecht gedrukt, by Pieter Muntendam, en zyn te bekomen tot Amsterdam, by Barent Dass, boekverkooper in de Pylsteeg, als mede by Jakob Campo Weyerman, tot Vianen, en by de voornaamste boekverkoopers in de Nederlandsche steden [1737].
  Full text op Google Books.

1738

 • De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen, en veele andere beruchte personaadgien. Vervattende derzelver byzondere ongemeene beurtverwisselingen, verwonderlyke avontuuren, en geestryke schertsen, by wyze van vrolyke tzamenspraaken, beyde in onrym en rym. Door Jakob Campo Weyerman. Et quorum pars magna fui.Tot Amsterdam gedrukt, en zyn te bekomen by Barent Dass, boekverkooper in de Pylsteeg, en by de vordere boekverkoopers, in de voornaamste Nederlandsche steden, 1738.
  ¶ Zie illustratie.
  Full text op Google Books.
 • Den voorlooper van de kronyk der bankrotiers. Vervattende der zelver ongehoorde krygslisten, treureindende blyspellen, bestudeerde schelmeryen, linksche behandelingen, en eerlooze praktyken. Door Jakob Campo Weyerman. Te Rotterdam, by Dirk Hartigsvelt, boekverkooper in de Westewagestraat 1738.
 • Natuurkundige, historiesche ernstige, schertsende en vrolyke aanmerkingen over de gemeenzaame tzamenspraaken, tusschen een geneesheer en zyn lyders. Door Jakob Campo Weyerman. Tot Amsterdam gedrukt, en zyn te bekomen by Barent Dass, boekverkoper in de Pylsteeg, en by de vordere boekverkopers in de voornaamste Nederlandsche steden, 1738.
  Full text op Google Books.

1739

 • Den steen der wyzen bewaarheyt uyt de Heylige Schrift, en uyt de Grondbeginsels der aloude wysgeeren. Door Jakob Campo Weyerman. Te Utrecht, by Johannes Evelt, boekverkoper 1739.
  Full text op Google Books.
 • Vermakelyk wagen-praatje, over verscheyde gevallen; gehouden tusschen twee heeren en een juffrouw; op den postwagen van Utrecht op Breda. tsamengestelt, en gedrukt na het eygenhandig geschrift van Jacob Campo Weyerman, residerende in sGravenhage. Waar by gevoegt zyn twe aanhangsels Het eerste betreffende dertig reliquien, welke, na datse ruym vier hondert jaaren verloren zyn geweest, onbeschadigt weder zyn gevonden, in een heldere oude blauwe zak, agter het autaar, van de kerk van St. Sulpicius, te Romen: tot groote vreugde van alle beminnaars der reliquien. Het tweede Een nieuws tyding uyt de hel, wegens het ongelukkig wedervaaren en rampzalig deel van zekere gestorve paap, genaamt Broer Felix. Gedrukt in t jaar, zey den Hagenaar, toen de maat vol waar.
  ¶ Titeluitgave met spelvarianten: Te Gorinchem, by Nicolaas Goetzee, 1741.
  ¶ Zie illustratie.
  ¶ Moderne tekstuitgave: Jacob Campo Weyerman, Het vermakelijk wagenpraatje, ed. Gérardine Maréchal, Muiderberg 1985 (Populaire teksten uit de late Republiek 2).

1741

 • Het vermakelyk wagenpraatje, over verscheyde gevallen; gehouden tusschen twee heeren en een juffrouw; op de postwagen van Utrecht op Breda. Beschreven door jacob Campo Weyerman, resideerende in s Gravenhage, met twee aanhangzels voorzien. Tweede druk. Waar agter ook gevoegt zyn, zyne natuurkundige, historische, ernstige, schertsende en vrolyke aanmerkingen, over de gemeenzaame tzamenspraaken, tusschen een geneesheer en zyn lyders. Te Gorinchem, by Nicolaas Goetzee, 1741
 • Zegenzang in den aanvang des jaars 1741. aan den edelen Hove van Holland, Zeeland en Westfriesland. Nemo considat nimium secundis, prohibetque Clotho stare fortunam. Sen. in Thyest. Door Jakob Campo Weyerman. In s Gravenhage, gedrukt voor den schryver, en zyn te bekomen by Gerard Block.
  Full text op Google Books.
 • Den heer is betoovert, en de juffer is behext.
  ¶ Datering op grond van verwijzing naar de slag bij Mollwitz uit 1741.
  ¶ In de achttiende eeuw niet in druk verschenen.
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, Den heer is betoovert, en de juffer is behext. De schoone dwaalstar, of de vereenigde gelieven. De vruchtbaare juffer, ed. André Hanou, Amsterdam, Huis aan de drie grachten 1979.

1742

 • Eenige letterlievende, zeedekundige, historische en stichtelyke betrachtingen. Opgestelt in onrym en in vaarzen. By Jacob Campo Weyerman. Et sic demulceo vitam. In sGravenhaage, gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by Ottho en Pieter van Thol, en verdere boekverkoopers in de voornaamste Nederlandsche steeden [z.j.].
  ¶ Datering op grond van handtekening Weyerman in exemplaar UBA Obr. 1589, met toevoeging van jaartal 1742.
  Full text op Google Books.
 • Redenvoering over het geheugen. Benevens een beschryving van een aqua memorialis, ofte geheugen versterkent, opwekkent, en onderhoudent geheym. Door Jakob Campo Weyerman. Memoria, per quam animus repetit, quae fuerunt. Cicero. In s Gravenhage, gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by Ottho en Pieter van Thol, en by de vordere boekverkoopers in de voornaamste Nederlandsche steden.
  ¶ Moderne tekstuitgave: Jacob Campo Weyerman, Redenvoering over het geheugen, ed. Jan Bruggeman, Zoetermeer, uitgave in eigen beheer 2004.

1743

 • De vruchtbaare juffer.
  ¶ Datering op grond van verwijzing naar de slag bij Dettingen uit 1743.
  ¶ In de achttiende eeuw niet in druk verschenen.
  ¶ Moderne teksteditie: Jacob Campo Weyerman, Den heer is betoovert, en de juffer is behext. De schoone dwaalstar, of de vereenigde gelieven. De vruchtbaare juffer, ed. André Hanou, Amsterdam, Huis aan de drie grachten 1979.

1744

 • Treurvertoog ter loflyker geheugen van den godtgeleerden, godtvruchtigen, liefdaadigen heer Henrik Velse, leeraar van de hervormde Nederduitsche gemeente in sGravenhage, overleeden op den 9 van de Louwmaand, in den jaare 1744. Quam jucundae sunt lachrymae afflictis mortalibus, luctuumque, lamentationes, & musa quae dolores habet. Euripides Troad. Door Jacob Campo Weyerman. In sGravenhage, by Johannes de Cros 1744.
  ¶ Zie full text op GoogleBooks.
 • Vreugdegejuygh der hervormde Nederduytsche gemeente over de komst van den eerwaarden, hooggeleerden, en verdienstigen predikant Jan Gysbert Moll, beroepen den 11. van de Sprokkelmaand, en bevestigd op den 17. van de Bloeimaand, in sGravenhaage. Door Jakob Campo Weyerman. Adversis lugere licet, gaudere secundis, et cum Fortuna sic variare animum. Theognis. sGravenhaage, gedrukt voor den autheur, en te bekomen by Mattheus Gaillard, en by de boekhandelaars in de voornaamste Nederlandse steden [z.j.].

1746

 • De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door den beroemden Picart den Romein, en andere voornaame meesters, in XXXI. kunstplaaten, na de uitmuntende schilderyen van Coypel, int koper gebragt: beschreeven op een vryen en vrolyken trant, door Jacob Campo Weyerman; en door den zelfden met gedichten ter verklaaring van iedere kunstprint, en het leeven van M. de Cervantes Saavedra verrykt. Alles volgens het oirspronklyk Spaansch. In s Hage by Pieter de Hondt, 1746.
  ¶ Uitgave in folio (illustratie) en kwarto.
  ¶ Zie full text op Google Books.
 • De wandelende Jood.
  ¶ Datering op grond van de verwijzing naar Le temple de la gloire, naar het libretto van Voltaire en op muziek van Rameau. De première vond plaats op 27 november 1745 in Versailles. Weyerman, op dat moment opgeborgen achter slot en grendel, zal hier pas in 1746 over geschreven hebben.
  ¶ Manuscript UBL Ltk 533. Voor zover bekend is deze tekst in de achttiende eeuw niet in druk verschenen.
  ¶ Gepubliceerd in de MedJCW (1979), p. 158-174.

1748

 • Eenige letterlievende, zeedekundige, historische en stichtelyke betrachtingen. Opgestelt in onrym en in vaarzen. Door wylen Jacob Campo Weyerman. Et sic demulceo vitam. In s Gravenhaege, gedrukt voor den autheurs weduwe, en zyn te bekomen by Anthoni van Dole, boekverkooper in Hûgo Grôtius. 1748.
  ¶ Zie full text op Google Books.

1764

 • De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen; dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende. Door Jacob Campo Weyerman. Tweeden druk. Uitgegeven voor rekening van den autheur, en te bekomen by de meeste boekverkoopers [z.j.].
  ¶ Datering op grond van een advertentie van S.J. Baalde in de Leydse courant van 12 oktober 1764. Zie: Jan Bruggeman, ‘Aanvullingen op “… als zodaanig in de openbaare Nieuwspapieren Geadverteerd”, in MedJCW 24 (2001) 3, p. 150-160.
  ¶ Zie full text op Google Books.

1768

 • Het oog in ’t zeil, in vijftig geestige vertoogen, door Jacob Campo Weyerman. Geschreeven, geduurende zijne detentie op de Voorpoorte van den Hove van Holland. Naar deszelfs eigen handschrift gedrukt. Te Leyden, bij C. van Hoogeveen, jun. en C. Heyligert. 1780.
  ¶ Gepubliceerd van 2 mei 1768 tot en met 3 april 1769 (25 nrs.), en in één keer in 1779 (nog eens 25 nrs.).
  ¶ Zie full text op Google Books.