Jaarverslag JCW 2022

maandag 6 maart 2023 – De Stichting vierde vorig jaar haar 45e levensjaar en in dat jaar vond een langzame terugkeer plaats naar min of meer normale omstandigheden. In het begin van het jaar kon de grondvergadering, in tegenstelling tot het jaar ervoor, wel plaats vinden, zij het via Zoom. Dat had tal van nadelen, maar groot voordeel was dat het voor onze ‘Amerikanische Freund’ Ton Broos gemakkelijk was om erbij te zijn, nog groter voordeel was dat het doorging. Drie prachtige lezingen: de romanist Paul Smith sprak over de Weyerman-vertalingen van het werk van La Fontaine, Renée Vulto verzorgde de Hanou-lezing en besprak revolutionaire liederen en Jan Bruggeman zag verbindingen tussen het populaire en onsmakelijke verhaal Poep van Manon Uphoff en een verhaal van Weyerman. Na deze Zoombijeenkomst moest iedere Campist solistisch aan de borrel.

De expeditievergadering kon dit jaar ‘in het echt’ – of zoals dat is gaan heten: fysiek – doorgaan. Een drukte van belang in het Stedelijk Museum Breda, alles goed georganiseerd door Ans Schellinger van het Museum. Een bijzondere lezing van Jos Wassink over de prostitutie in ’s-Hertogenbosch, vestingstad als Breda maar ook de stad waar de kleine Jacob zijn broekemansjaren sleet. Vervolgens sprak Rietje van Vliet over Franciscus Lievens Kersteman, Weyermanbiograaf en gedurende een zekere tijd ook in Bredase detentie. De rondgang, onder leiding van ‘local hero’ Frans Wetzels, leed hevig onder de zware regenval, maar wie dicht op de lip van Frans zat, kreeg heel wat mee. Onder meer een schitterend Weyermanfresco. De grote opkomst bij de expeditievergadering liet zien dat de Campisten elkaar duchtig gemist hadden.

In dit jubeljaar leverde de redactie van de Mededelingen andermaal enkel huzarenstukjes: keurig op tijd verschenen twee afleveringen van het blad dat als geen ander blad de vinger aan de pols van de achttiende-eeuwstudie houdt, met artikelen (van bekende Campisten maar ook altijd van buitenstaanders die zich al schrijvend tot Campistische insiders ontwikkelen), met besprekingen en enkele rubrieken. Wie in de achttiende eeuw bij de tijd wil blijven, wordt door de bijna tweehonderd bladzijden van de Mededelingen meesterlijk geholpen. Een woord van dank aan de zeshoofdige redactie (Rietje van Vliet, Anna de Haas, Rindert Jagersma, Ton Jongenelen, Sytze van der Veen en Dirk Alkemade) en aan Jeroen van Heemskerk Düker, verantwoordelijk voor de grafische vormgeving, is dan ook zeer op zijn plaats.

Sinds enige tijd kent de Campistiek nog een ander medium: de Weyermansite, al jaren onder de toegewijde redactie van Rietje van Vliet. Trouwe adjudanten zijn de twee prinsen van de Voetnoot, Jac Fuchs en Jan Bruggeman, die onvermoeibaar zijn in hun speurtocht naar de bronnen van Weyerman. De site noteerde in 2022 liefst 25.652 bezoekers, gemiddeld per maand 2138 bezoekers. Januari en oktober waren hete maanden met steeds 2600 bezoekers.

Het jubeljaar vond een mooie bekroning in de uitgave en ruimhartige verspreiding van een editie van Den Wandelende Jood van Weyerman. Al wel eerder was de tekst, waarvan het handschrift in Leiden berust, ‘uitgetypt’, maar nu in een formidabel jasje uitgedost. Voor de editie tekende Frans Wetzels, daarbij onwaardeerbaar gesteund door Jac Fuchs en Jan Bruggeman.

In grotere kalmte verliep de promotie van onze redacteur Rindert Jagersma in Amsterdam op Pamflethandel. Productie, distributie en consumptie van pamfletten in de Nederlandse Republiek rond 1700. Met ruim 600 bladzijden een ‘fat boy’, met een schitterend door Rindert zelf ontworpen omslag. De tekst van zijn proefschrift is via ‘open access’ opgenomen in de tekstendatabank van de UvA. Het zal niet verbazen dat Rinderts ‘held’ Ericus Walten prominent optreedt.

In september kreeg de Stichting overzeese post. Afzender was Andrew Fortune, gelukkige eigenaar van een schilderij gesigneerd ‘Campovivo Pinxit’. Fortune had het een aantal jaren geleden gekocht in Leyburn. Het schilderij was toen in slechte staat. Na een voorzichtige schoonmaak liet het schilderij enkele bloemen zien. Maar nu wilde hij het schilderij wel weer kwijt. Of we iemand wisten? We hebben het Stedelijk Museum Breda gepolst, maar de belangstelling hield daar niet over. Fortune heeft het schilderij vervolgens aangeboden bij zijn plaatselijke ‘auction house’, maar met zo weinig resultaat dat Fortune het schilderij weer heeft teruggetrokken. De geschiedenis heeft een open einde.

Het aantal leden bedroeg aan het eind van het kalenderjaar 137. In de korte tijd tussen Oudjaar 2022 en de expeditievergadering in 2023 meldden zich liefst drie nieuwe leden. Gaat dat in een dergelijk tempo door, dan mogen we aan het eind van 2023 misschien rekenen op zo’n 160 leden. Punt van zorg is wel het fenomeen van nalatige contributiebetaling. 

In het voorbije jaar overleden onze leden Ronald Spoor en Dick Wortel. Dick Wortel was enige jaren redacteur van de Mededelingen. Ook in 2022 overleed Piet Buijnsters, in leven hoogleraar oudere letteren in Nijmegen. Buijnsters schreef enkele keren – verhelderend en kritisch – over Weyerman.

Het archief van de Stichting berust momenteel in Breda. Een eerste inventarisatie is aan het bestuur gezonden. Onze leden Pieter van Wissing en Jac Fuchs hebben die inventarisatie bekeken en becommentarieerd, maar een gesprek hierover met de Bredase archivaris moest vanwege de corona-pandemie uitgesteld worden. Hopelijk kan dit initiatief in het volgend jaar een vervolg krijgen.

Het bestuur bestond dit jaar uit Peter Altena (voorzitter), Ivo Nieuwenhuis (vice-voorzitter), Frank van Lamoen (secretaris), Angelie Sens (penningmeester) en Dirk Alkemade (‘special effects’).

Peter Altena
Amsterdam, januari 2023

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.