Goede Vrijdag is rooms insluipsel

Alle De Rym-Oeffeningen (1726), van Jeremias de Decker. Illustratie bij Goede Vrydagh

vrijdag 6 april 2012 – Waarom is Goede Vrijdag geen officiële feestdag? Dat hebben we te danken aan de oude calvinisten uit de 16e eeuw die Goede Vrijdag beschouwden als een rooms insluipsel. Roomsen hebben immers tal van heiligendagen die de gewone man volop gelegenheid bieden te luieren. En zich over te geven aan drank en spelen.

Om dezelfde reden was men tijdens de Dordtse synode (1574) zelfs gekant tegen de vrije zondag. Pas toen men bedacht dat de vrije zondag de gelovigen in staat stelde naar kerk te gaan (1618), legde het puriteinse sanhedrin zich neer bij de zondagsheiliging. De ortho Voetius echter bleef zich echter verzetten tegen de roomse insluipsels.

De passie mocht dus niet gepreekt worden op Goede Vrijdag. Zelfs het begrip ‘Goede Vrijdag’ werd vermeden, schrijft Wim Buitendijk in zijn inleiding op Goede vrydag ofte Het lijden onses heeren Jesu Christi, van Jeremias de Decker.

Jeremias de Decker (1609-1666) was ook in de 18e eeuw nog waanzinnig populair, al is hij anders dan Cats de geschiedenis niet in gegaan als vadertje Jeremias (portret). In 1656 verscheen zijn bundel Goede Vrijdagh, die in een mum van tijd was uitverkocht. Sommige strofen hebben nog altijd niets aan dramatiek ingeboet (r. 105 e.v.):

Hoe kon’t u, Simon, lusten
Soo sachtelijck te rusten,
Daer ghy uw Meester saegt soo bang so wee te moe,
En in sijn’ droeve siel benout tot stervens toe?

Hier kan de publieke omroep met zijn passie-soap van gisteravond niet tegenop. — RvV

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.