Vrouwen voor het voetlicht: Petronella Moens

Petronella Moens en Antonia Elisabeth Camphuis, door Margaretha Cornelia Boellaard. Coll. Centraal Museum

woensdag 22 augustus 2012 – De 18e eeuwse feministe en abolitioniste avant la lettre Petronella Moens staat centraal tijdens de 20e editie van WomenSpeak, in Utrecht op zondag 26 augustus 2012. Er zijn twee lezingen: biografe Ans Veltman vertelt over het leven van deze bijzondere vrouw en plaatst onderzoeker Esther Captain Moens in de context van de slavernij in Nederland.

Moens (1762-1843) maakt deel uit van de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht die nog tot en met 7 oktober 2012 in Museum Catharijneconvent te zien is. Deze politiek geëngageerde schrijfster protesteerde in geschriften tegen de slavenhandel die destijds ‘floreerde’ met volledige steun van de Nederlandse overheid. Moens was als kind nagenoeg blind geworden en kreeg bekendheid door haar christelijke gedichten, toneelstukken en romans. Zij woonde een groot deel van haar leven in Utrecht. Tegen het einde van de 18e eeuw ontstonden in Groot-Brittannië de eerste aanklachten tegen de uitwassen van het hardvochtige slavernijstelsel.

Moens was een voorstandster van actief en passief kiesrecht voor vrouwen en protesteerde tegen slavernij. In 1798 publiceerde ze in Vruchten der eenzaamheid een gedicht over het afschaffen van de slavenhandel ‘Bij het afschaffen van den slaavenhandel door de Fransche Natie’. Pas decennia na haar dood werd haar kritiek in Nederland omgezet in acties van door vrouwen geïnitieerde antislavernijbewegingen, zoals het ‘Amsterdamse Dames-Comité ter bevordering van de Evangelie-verkondiging en de Afschaffing der Slavernij in Suriname’. Die groepering begon in 1855 geld in te zamelen om slaven vrij te kunnen kopen. Als een van de laatste koloniale mogendheden schafte Nederland in 1863 de slavernij af. Hierdoor kregen in Suriname en op de Nederlandse Antillen circa 40.000 (Afrikaanse) slaven hun vrijheid.

Vooraf aan de dubbellezing kan in Museum Catharijneconvent de lopende tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht worden bekeken. Na de lezing is het mogelijk een stadswandeling te maken met als thema ‘Sporen van de Slavernij in Utrecht’.

Datum: zondagmiddag 26 augustus 2012 (15:30 – 17:30 uur)
Locatie: Museum Catharijneconvent, in de foyer van Auditorium
Adres: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht.
Toegang: gratis (voor het museum is wel een entreebewijs nodig)
Reserveren via info@catharijneconvent.nl of 030 – 231 38 35.

Programma:
14:00 rondleiding tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht
15:00 pauze
15:10 lezing Ans Veltman: Verlichting aan de Oudegracht, Petronella Moens in Utrecht
15:45 lezing Esther Captain: Moens’ visie op slavernij
16:15 discussie en afsluiting

Womenspeak is een platform waar kunst, politiek, wetenschap, sport en actuele maatschappelijke kwesties worden besproken en diverse partijen samenkomen en nieuwe allianties aangaan. Actuele thema’s worden vanuit een interculturele genderlens bekeken.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.