Politieke tafelserviezen

20ste-eeuwse schaal met dansende burgers rond de vrijheidsboom (Gien)

donderdag 29 november 2012 – Het winternummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman verschijnt medio december. Al eerder gaven we de inhoudsopgave weer.

Erg interessant is het openingsartikel van Suzanne M.R. Lambooy over porselein als satirische beelddrager. Bekend zijn de schotels met keeshonden (satirisch) en stadhouder (niet satirisch).

Ook zilveren theeserviezen werden voorzien van politieke statements. Bijvoorbeeld het theeservies van de patriotse koopman Isaac Jan Alexander Gogel, dat straks te zien zal zijn in het vernieuwde Rijksmuseum (artikel in Historisch Nieuwsblad). Het was een vaderlands servies uit begin 19e eeuw, waarin symbolen als de Hollandse Leeuw verwerkt zijn.

Omstreeks 1783 verscheen er het pamflet Bericht wegens een vaderlandsch tafelservies, besteld in de porcelynfabriek in de Loosdrecht. De patriot die dit servies vol politieke symbolen had laten vervaardigen, meende dat de (patriotse) vaderlandse herinneringen werden opgefrist als dit servies op tafel stond. Lees hierover in de eerstkomende MedJCW! Losse nummers kun je bestellen bij de secretaris.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.