‘Een kuf vol stank en wervelzieke spoken’

vrijdag 30 november 2012 – In Atlas Kralingen (net uit!) volgt de samensteller, de Rotterdamse tekstdichter Arie van der Krogt, de veranderingen die Kralingen de afgelopen eeuwen heeft doorgemaakt.

Dat doet hij aan de hand van een reeks historische kaarten. Hij laat zien wat erbij komt en wat verdwijnt. Van der Krogt zou Van der Krogt niet zijn als er geen plaats was voor liederen, gedichten die op Kralingen betrekking hebben.

Het resultaat is een kleurrijk koffietafelboek, met heel veel illustraties. Op bladzijde 41 verschijnt ineens het beroemde portret van Weyerman, die in zijn beginjaren als journalist woonde aan de Kralingse Oudedijk, in Leeuwenburg. In de Rotterdamsche Hermes noemde hij zich ‘kasteelheer’, maar zijn vijanden zagen hem vooral als ‘Monster aan de Maze’.

In de Keurdigten staat het volgende, weinig complimenteuze gedicht (gedateerd 1723), eveneens geciteerd in Atlas Kralingen:

Schandvlekken zyn ‘er veel, maar schaamteloozer geen
Dan daar de Rotte, en Maaz hun boord van zien betreen;
Zoo dik de zyweg, aan den ouwen dyk gelegen
Zyn Jagtboef uitlaat tuk op averegtsen zegen:
Dat ‘s ’t Ryk der duisternis de Boosheen zyner eew
‘Te wyden; huisraat van zyn Hok den Rooden Leew
Voorheen een Boerestulp van ontugt onbesproken,
Maar nu een kuf vol stank en wervelzieke spoken
Op Hermes slangenstaf, der Dieren voogd en God
In ’t akelig Bordeel verwaant te saam gerot:
Daar Momus, en Soyl, Menip, en verdere wryters
De schandpen styven des berugten Abderyters,
Zoo menigmaal hy zig vermeet met schram, en klad
De schaamt te dooden op wyn weekelykse blad,
De heilige Egt, en de Eer des volks aan alle zyden
(’t Zy ’t regt of kreupel ga) verwaten te bestryden.

¶ Arie van der Krogt, Atlas Kralingen – 2,5 km2 geschiedenis. Uitgeverij Thoth. ISBN 978 90 6868 609 8. Prijs € 26,50 (112 pagina’s). Neem hier een kijkje in het boek.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.