Den Talmud

Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte Overzeldzaame Joodsche Vertellingen (1736), ed. Marja Geesink en Anton Bossers. Leiden, Stichting Jacob Campo Weyerman 2007 (Abdera 6).
118 blzz.
ISBN 90 71716 045 (of: 978 90 71726 04 0)
Prijs € 15 (ex. verzendkosten)

Inhoud
In 1736 verscheen in acht afleveringen het weekblad Den Talmud ofte Overzeldzaame Joodsche Vertellingen van de hand Jacob Campo Weyerman (1677-1747). Tot nu toe was het onvindbaar, totdat er onverwacht een uniek exemplaar opdook in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Op 15 september 2007 ziet het opnieuw het licht.

Het zijn vertellingen over exotische onderwerpen als:

  • een rijke vorst verkoopt zijn dochter aan de duivel, die haar als echtgenote meeneemt naar de hel met in haar gevolg een luitspeler;
  • rabbijn Chanina koopt een zilveren vat waarin een kikker blijkt te zitten die veel talen spreekt;
  • hoe een heilige Jood verslonden wordt door een walvis en een grote schat verkrijgt door de hulp van een kraai.

Oorsprong
De verhalen – bekend geworden onder de verzamelnaam Ma’asseboek – komen uit de rijke traditie van mondeling overgeleverde verhalen van de Oost-Europese Joden. Delen van deze verzameling zijn al in de twaalfde eeuw vastgelegd in manuscripten, vanaf het begin van de zeventiende eeuw verschijnen gedrukte versies.

Ook de verhalen uit de Talmoed en de Midrasj behoren tot deze verzameling. Weyerman heeft met deze en andere Joodse vertellingen kennis gemaakt in de vroeg-zeventiende-eeuwse vertaling van de Duitse hebraïcus Christoph Helwig.

Jiddische sprookjes
Weyerman richt zich tot een breed publiek, waarvan hij zegt dat het van onwaarschijnlijke verhalen houdt. Hij vertaalt de Jiddische verhalen van Helwig soms letterlijk, dan weer herschrijft hij ze en soms worden ze zelfs ‘verbeterd’. Weyermans Vertellingen zijn vrolijk, beeldend, en scherp. Meer dan eens laat hij de sprookjes anders aflopen dan in het origineel: een vroom einde is voor hem niet aantrekkelijk. Hij doorspekt ze met zijn typische karakteriseringen en met toespelingen op personen en gebeurtenissen van zijn tijd.

Bestellen
Abdera-uitgaven kunt u bestellen bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers te Breda.