Het JCW

De Stichting Jacob Campo Weyerman heet in de wandelgangen ‘het JCW’. Het JCW is opgericht in 1977 door een groep founding fathers die als doel hadden het leven en werk van Weyerman te bestuderen en onderzoek naar de achttiende-eeuwse cultuur in de breedste zin te bevorderen.

  • Op de pagina Algemeen staat beschreven welke activiteiten jaarlijks door het JCW worden ondernomen.
  • De pagina Bestuur bevat een korte beschrijving van de manier waarop het JCW is georganiseerd. Documenten als de statuten en het huishoudelijk reglement zijn hier raadpleegbaar.