Algemeen

De Stichting Jacob Campo Weyerman (‘het JCW’) wil het leven en werk van Weyerman bestuderen en onderzoek naar de achttiende-eeuwse cultuur bevorderen. Dit doet de het JCW op verschillende manieren. Lees hierover bijvoorbeeld het interview met bestuursleden in de Volkskrant van 5 oktober 2000.

Tijdschrift
Het JCW geeft een tijdschrift uit: de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Twee maal per jaar verschijnt er een geïllustreerde aflevering met circa honderd pagina’s artikelen, recensies en signaleringen.

Grondvergadering
Eén van de eerste zaterdagen van het jaar is er de zogenaamde grondvergadering: bestemd voor leden, vrienden en belangstellenden. Het is een minisymposium met een grote lezing en enkele kortere observaties, gevolgd door een vergadering over stichtingsaangelegenheden.

Expeditievergadering
Aan het einde van de zomer is er de zogenaamde expeditievergadering in een van de plaatsen waar Weyerman is geweest of waarover hij heeft geschreven. Vaak wordt deze excursie georganiseerd in samenwerking met een lokale historische vereniging.

Abdera-reeks
Ook heeft de stichting de boekenreeks Abdera in het leven geroepen, waarin vooral teksten opgenomen zijn die zeldzaam of moeilijk toegankelijk zijn.

Lid worden? Lees verder op de pagina Contact.