Bestuur JCW

Bestuur JCW
Peter Altena (voorzitter), Frank van Lamoen (secretaris), Angelie Sens (penningmeester) en Dirk Alkemade.

ANBI-status
De Belastingdienst heeft de Stichting Jacob Campo Weyerman in 2011 aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). ANBI-instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erfenissen, schenkingen en giften. Lees hier verder over de ANBI-status van het JCW.

Documenten
Voor het bestuur van het JCW zijn de volgende twee documenten maatgevend: Oprichtingsakte (1977) ofwel de Statuten; en het Huishoudelijk reglement (versie 2015).

Jaarlijkse terugblik
Een vast agendapunt tijdens de grondvergadering is een terugblik op het afgelopen kalenderjaar. In het verleden werden daarnaast ook de formelere jaarverslagen uitgebracht (ook terug te vinden op de ANBI-pagina). Hieronder staat het totale overzicht:

Geschiedenis
Karel Bostoen, ‘Over de Stichting Jacob Campo Weyerman’, in: Anton Bossers e.a. De satiricus Jacob Campo Weyerman, de luis in de pels van de Verlichting. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting Jacob Campo Weyerman in de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage 16 januari-28 februari 1987. ’s-Gravenhage, 1987, p. 32-33.

Marike Vierstra, ‘Jacob Campo Weyerman, een literaire gifmenger uit Rotterdam’, in: Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad 2 maart 1987, p. 9 [n.a.v. lustrumviering in Theater De Balie in Amsterdam]