Sulsis

maandag 7 april 2008 – De website van de afdeling Vroegmoderne Letterkunde van de UU biedt iedere maand een nieuw gedicht. Studenten van de bachelorcursus ‘18de-eeuwse lyriek’ moesten onderzoek doen naar twee dichters uit deze periode (cursusjaar 2004-2005). Laurens Ham koos een treurzang van Weyerman. In welk tijdschrift deze treurzang oorspronkelijk is afgedrukt, is mij onduidelijk. Vermoedelijk de Vrolyke Tuchtheer.

Aan de treurzang heeft Weyerman een noot toegevoegd, waaruit blijkt wie de auteur is van het tijdschrift De nieuwe modenze gebrilde brilleman, voor alle natien en volkeren:

‘Den Brilleman is den tytel van een weekelyks schrift, of eygentlyk van een kanaille-kourant, opgestelt in de vreeze des hongersnoots by den beruchten Sulsis, een autheur die zo bekent is by zyn zwarte rok op een roode broek, gelyk als de weesjongens kenbaar zyn door hunne respektieve liveryen.’

Laurens Ham kwam er niet uit wie deze Sulsis was. Via het Register op de MedJCW is het raadsel snel opgelost (goed dat dit binnenkort te raadplegen is via de website van de stichting). Sulsis is de romanschrijver en polemist Simon van Leeuwen Simonsz. Jansz., kleinzoon van de gelijknamige Leidse rechtsgeleerde Mr. Simon van Leeuwen. Zie ook de volgende link.

Jos Leenes heeft ooit beschreven in welk gevecht deze Sulsis was gewikkeld met de auteur van de Vrolyke Tuchtheer (MedJCW 8, p. 26-31). Misschien een suggestie voor de samenstellers van de STCN: voeg bij de Brilleman even de auteursnaam toe?

Het tijdschrift omvat 13 afleveringen in 4o (12-12-1729 t/m 20-3-1730) en werd uitgegeven bij Weduwe Jacobus van Egmont in Amsterdam.