Letteroefeningen-blog

zondag 16 maart 2008 – Kent u eigenlijk ‘Letteroefeningen’?

Het is een soort blog, bijna dagelijks, door Frank Peeters. Hij plaatst regelmatig facsimiles van bijzondere of zeldzame achttiende-eeuwse historische teksten: titelpagina’s, illustraties. Soms ook enkele tekstpagina’s. Kijkt u eens op zijn webpagina.
Dat op deze wijze soms wat teksten uit de Verlichting toegevoegd worden op internet, is meegenomen. Ondanks het lawaai dat de DBNL af en toe produceert voegt immers die instantie nauwelijks iets primairs uit deze periode toe. Men schijnt daar niet te weten wat mogelijk is… het zou kunnen dat men daar nog steeds in de eerste druk van Knuvelder kijkt in plaats van in een vaktijdschrift.

‘Letteroefeningen’ doet Herkauwer ineens denken aan het probleem dat er met de STCN (?) is. Was het niet zo dat het KB-management besloten heeft binnenkort een einde te maken aan dit project, dat beoogde alle drukken van vóór 1800 te inventariseren voorzover in de grote bibliotheken aanwezig?

Schandalig. Achterlijk.
Als dit stoppen onwaar is, hoort Herkauwer dat graag van iemand.