Echo des Weerelds

donderdag 2 april 2009 – Langzamerhand is er al heel wat Weyermanniana online raadpleegbaar. Een overzicht:

1. Den echo des weerelds (1726-1727), deel 1 en deel 2
2. De Rotterdamsche Hermes (1720-1721), nrs. 1-59
3. Den Amsterdamschen Hermes (1722-1723), deel 1 en deel 2
4. De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen (1729-1769), deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4 (plus de fraaie doorzoekbare site van de UBU)
5. Het oog in ’t zeil (1768-1769), nrs 1-50
6. De ontleeder der gebreeken (1724-1725), deel 1 en deel 2
7. De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jacob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jacob Veenhuyzen, en veele andere beruchte personnaadgien (1738)

Verder ook de eerste biografie van Weyerman, geschreven door collega-broodschrijver Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J. C. Wyerman (1756), met het Aanhangzel uit de tweede druk van 1763. Deze biografie is met een moderne inleiding ook te vinden op DBNL.