Nederland-Duitsland

zondag 26 april 2009 – Zojuist verschenen: Jan Konst, Inger Leemans en Bettine Noak (red.), Niederländisch-Deutsche Kulturbeziehungen 1600–1830, Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht 2009, ISBN 978-3-89971-550-7. Prijs € 49,90.

Klik hier voor verdere informatie van de uitgever.

De bundel is een weerslag van het congres Niederländisch-deutsche Literaturbeziehungen 1600-1830, in mei 2007 in Berlijn.

Sprekers waren onder anderen: Giel van Gemert, André Hanou, Bart Ramakers, Viktoria Franke, Kornee van der Haven, Lotte Jensen, Annemiek Kouwenberg, Inger Leemans, en Jeroen Salman.