Antwerps muziektheater

vrijdag 24 juli 2009 – Met de vondst van een theaterhandschrift met bijgevoegde (meerstemmige) muziek is een uitzonderlijke bron voor de kennis van het Nederlandstalig muziektheater in de Zuidelijke Nederlanden opgedoken.
Het handschrift bevat de volledige tekst van de komedie De Goede Doodt van Alexander en verwijst in de titelpagina naar Antwerpen, de Broederschap van de Goede Doodt en het jaar 1706.

Dit nieuws over het zojuist in Antwerpen ontdekte handschrift meldt Resonant, de website voor Vlaams muzikaal erfgoed. In 1706 bestaat de Broederschap voor de Goede Doodt in Antwerpen, opgericht in de kerk van de Jezuïeten, zeven jaar. Bijzonder is het dat de jezuïeten zich met Nederlandstalig muziektheater bezig hielden.
De Broederschap der Goede Dood zat in heel Europa verspreid. Over hun mores, zie bijvoorbeeld het Handboekje ten dienste van het Broederschap der Goede Dood in Ieper.

Weyerman had het niet op jezuïeten, getuige zijn uitspraken in de Rotterdamsche Hermes (15-5-1721):

Een Jezuiet is de Magneet die de Roomsche kist des bedrogs door den tabbert en de wapenen ophoudt; hy is de Chirurgyn, door wiens lancet de voornaamste Hugenoten in de Reformatie eeu der gelaersde en gespoorde Apostelen zyn ader gelaten; en hy is de Dwingelant die op dit oogenblik den yver van Hermes onderschept: want d’Oude zou niet graag door eene al te vrye ontdekking zyn’ taaien gorgel aan Loiolâas moortstilet, of zyne ingewanden aan de operatie van zantzakken bloot geven.