Puntdichten

woensdag 11 maart 2009 – Er is al een keer eerder over geblogd: in de Geestryke Punt-dichten staan twee ‘boertige zin-greepen’ op Weyerman.

Toch aardig om nog een keer terug te lezen wat Pauwels wenst mee te delen over JCW.

Simon Stijl, Johannes Stinstra, Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen (Petrus Conradi, 1775) bevat ook informatie over Weyerman.

Nog een herhaling: ook De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jacob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jacob Veenhuyzen staan online. Klik hier om de tekst te lezen.