Jan in de sloot

woensdag 13 mei 2009 – Vorig jaar ging gewaardeerd JCW-lid Jan Bruggeman uit eigener beweging in een Zoetermeerse sloot liggen. Later verklaarde hij over deze bezonnen daad dat hij zich had laten inspireren door Pieter van den Bosch.

Deze Zoetermeerse predikant had vanaf de remonstrantse kansel zo gedreven de patriotse leer verkondigd, dat hij in september 1787 door de dorpelingen werd gemolesteerd.

Over zijn gruwelijke levenseinde in een Zoetermeerse sloot is nu een film gemaakt. Lees hier meer over deze film De Zwarte Bladzijde. Bestel hier kaarten voor de eenmalige vertoning (20 mei) van de film waarin Jan, alias Pieter, aan zijn einde komt. De kaarten zijn gratis.

Over Pieter van den Bosch lees je meer in het NNBW. De geschiedenis van Zoetermeer blijkt volgens de website van Oud Soetermeer veel verder te reiken dan 1962, toen de gemeente door Den Haag werd aangewezen als groeikern.