Verhaal van de held en de schurk

vrijdag 22 mei 2009 – De zwarte bladzijde heeft alle ingrediënten van een bioscoopfilm, vindt gelegenheidsrecensent Jac Fuchs. Goed gecast en ook de bloopers zijn de moeite waard.

De film De zwarte bladzijde verhaalt in ongeveer een half uur hoe het de Zoetermeerse dominee Pieter van den Bosch vergaan is ten tijde van de Pruisische inval in 1787.
Het is een low-budget project van Paul Kanter, een tiener uit Zoetermeer. In zijn script zitten alle ingrediënten van een volwaardige bioscoopfilm: een held en een schurk, een hogere boodschap, een love-interest, en zelfs een achtervolgingsscène.

De onbezoldigde acteurs kwijten zich met verve van hun taak. De belangrijkste rollen zijn goed gecast: het zal de echte Campist niet verbazen dat Jan Bruggeman de rol van dominee Van den Bosch toebedeeld kreeg.

Het is te hopen dat vrienden en leden van de Stichting Jacob Campo Weyerman nog eens de kans zullen krijgen Jan in deze film te zien schitteren. Diegenen die zich wel eens storen aan de belerende toon van zijn observaties, zullen dan zeker extra genoegen aan het einde van de film beleven.

Hopelijk worden bij die gelegenheid dan ook weer de bloopers vertoond, want dan wordt niet alleen duidelijk hoeveel moeite de regisseur zich heeft moeten getroosten om het moderne leven uit het eindresultaat te weren, maar is ook te zien ook hoe Jan zelfs bij het stevig stoten van zijn hoofd niet uit zijn rol valt.

De vertoning van de film op 20 mei werd voor mij een extra leerzame gebeurtenis doordat Jan mij voor en na de voorstelling allerlei historische aspecten van het verhaal van de Zoetermeerse dominee meedeelde en uitleg gaf over allerlei details van het maken van de film. Ik had voordien bijvoorbeeld geen idee hoe moeilijk het is te verdrinken als je een wetsuit draagt!

Zie eerdere posts over De Zwarte Bladzijde: de aankondiging en een overzicht van eerdere reportages van RTV West en de Zoetermeerse Weekkrant. Voor wie er niet genoeg van kan krijgen, is er nog een bericht uit 2008 van de Herkauwer.