Engelstalige literatuurgeschiedenis

zondag 4 oktober 2009 – Vorige maand verscheen A Literary History of the Low Countries, onder redactie van Theo Hermans ($ 65).
Lees hier wat uitgeverij Camden House op haar website schrijft over dit boek.
Marleen de Vries schreef het hoofdstuk over de 18e eeuw.

Het boek is een sterk geactualiseerde bewerking van Histoire de la littérature néerlandaise, zo schrijft het Literair Productie- en Vertalingenfonds. Dit fonds verleende financiële steun aan het boek, samen met de Nederlandse Taalunie, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.