Caesar van Everdingen

zaterdag 3 april 2010 – Het Rijksmuseum heeft zojuist voor 1,3 miljoen euro dit schilderij aangekocht. Het is geschilderd door Caesar van Everdingen (1617-1678) en stelt Flora voor, de verbeelding van de zomer.
Van Everdingen had een ‘vleiend penseel’ schrijft Houbraken in zijn Groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen.

Dit vleiende penseel komt ook voor bij Weyerman in zijn Konst-schilders. Caesar van Everdingen, schrijft hij:

Is zijn Geboorte verschuldigt aan de stad van Alkmaar, en was in zijn Eeuw een braaf Beelden-en Konterfytselschilder, die een vrolijk, mals en vleyent penseel voerde. Onder zijne alderbeste Tafereelen schatten de Konstkenners de met Davids triomf over Goliat beschilderde Orgeldeuren, in de Kerk tot Alkmaar: ook was hy geen onverdienstig Bouwkonstenaar, die het model maakte tot het Huys van den beruchten Bouwheer Jakob van Kampen, die aldaar den grooten Orgel ordonneerde. Op de grooten Doelen tot Alkmaar hangt ook een groot Tafereel by dien Cesar van Everdingen geschildert, zijnde daar op gekonterfyt den op die tijd leevenden Adel, benevens de Krygsraaden der Schutters. Alle die Beelden zijn leevensgroote en konstiglijk geschildert, zodat alleenlijk dat een Tafereel voldoende is om zijnen lof te bepleyten, en ook het proces dien aangaande te winnen. Hy stierf op het jaar duyzent ses hondert negen en zeventig, en geeft ons daar door de gelegendheyt om terloops een woord te spreeken van zijnen Broeder Jan van Everdingen.

Voor een afbeelding van de orgeldeuren in de grote Sint Laurenskerk in Alkmaar, zie ook de website van de Grote Kerk (kopje historie).