Weyerman als redacteur van de Antwerpsche Post-tydinge

woensdag 7 april 2010 – Op dit moment worden op eBay twee afleveringen van de uiterst zeldzame Antwerpsche post-tydinge te koop aangeboden.
Het aardige is dat deze vroege afleveringen van het nieuwsblaadje misschien wel deels door Weyerman zijn geschreven.

Weyerman schrijft in zijn Echo des Weerelds (8-11-1725) dat hij voor deze krant van Hendrik Aertssens gewerkt heeft:

Ik heb een tyd lang de Korrespondent geweest van den Antwerpsche Courantier, en ben zo verhart geworden in ’t Liegen, in die Dienst, dat ik myn Brood zou konnen winnen als valsche Getuygen voor alle de Rechtshoven van Normandyen.

.