Grondvergadering

maandag 20 december 2010Het is alles pais en vree, maar op 8 januari zullen goud, wierook en mirre plaats maken voor orde en wetenschap en hoopt het bestuur van Jacob Campo Weyerman u te ontvangen in de Cipierskamer van de Gevangenpoort te Den Haag. De officiële uitnodiging wordt u nog toegezonden

Aanmelden: voor 6 januari bij de secretaris: post@weyerman.nl

Programma
– vanaf 12.00 – ontvangst
– 13:00 uur opening vergadering door vicevoorzitter Anton Bossers
– lezing door Joke Spaans: ‘Anti-katholieke satire in vroeg-achttiende eeuwse spotprenten’
– pauze
– observatie Jac Fuchs: ‘Het verschrikkelyk konterfeytsel – over de plek waar Weyerman een bok schoot’
– observatie Frans Wetzels: ‘Weyerman’s De Joodse wandelaar’
– 16.00 uur: einde vergadering en informele voortzetting in De Posthoorn.