Afscheid van de wereld

zaterdag 20 februari 2010 – De reeks Egodocumenten is nieuw leven in geblazen. Zojuist is bij Verloren verschenen:

Maarten van Boven (ed.), Afscheid van de wereld. Het eigen levensverhaal van Boudewijn Donker Curtius, politicus, advocaat en rechter in de Bataafs-Franse tijd (160 p. € 17).

De flaptekst meldt over de autobiografie van jurist-politicus Donker Curtius:

Zijn verslag over zijn studententijd in Leiden is een unieke beschrijving van het reilen en zeilen van de Academie, de hoogleraren en de colleges. Dat geldt ook voor de patriottentijd in Den Bosch, de verovering van die stad door de Fransen in 1794, de landspolitiek, zijn ervaring als hoogste rechter met Lodewijk Napoleon, Lebrun, de Franse prefecten en de regering in Parijs tijdens de Franse inlijving.