Nieuw! Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman

maandag 12 juli 2010 – Het zomernummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman is uit. Met een kleurrijk palet aan lezenswaardige artikelen (88 pp.):

  • Piet Schrijvers: ‘Weyerman over Lucretius en andere atheïstische pesten’
  • Rick Honings: ‘”Dat lasterschrift! – helaas! – moest nog te voorschyn komen”. Over het antistadhouderlijke pamflet De Oranjebomen’
  • Katie Heyning: ‘Een buitenplaats als liefdesnest?’
  • Marloes Mulder en Pieter Ruige, ‘”Met ter zydestelling van alle eigenbelang”. Eigenbelang als politieke doodzonde in de Eerste Nationale Vergadering 1796-1797’
  • Elly Groenenboom-Draai: ‘”Zwavelstoks Rymer & Zn.” De Dordts-Rotterdamse dichter Kornelis van Koeverden en zijn zoon Abraham’
  • Anna de Haas: ‘Het mysterie van de “enfans du sr. Frederic”. Onthullingen over een toneelfamilie’

Plus: De vrolyke navorscher, rectificatie artikel Jac Fuchs, recensies en signaleringen.